• tidigare var 81,2
  • Nuvarande förhållanden 58,9 mot förväntat 60,8 (tidigare 55,5)
  • Förväntningar 59,9 vs. 59,7 förväntade (tidigare var 54,9)
  • Ettårsinflationen 4,6 % jämfört med 5,0 % tidigare – den lägsta sedan september förra året
  • 5-10 år inflation

Rubriken var nära förväntningarna men marknaden kommer sannolikt att reagera på inflationsförväntningarna. Nedgången där skulle ge en viss tröst för Fed eftersom den ser ut att bekämpa stigande priser. Detta understryker Feds trovärdighet (tillsammans med fallande gaspriser) och ger dem lite andrum.

Det fanns ett litet erbjudande i magen på finanskurvan efter uppgifterna. Det fanns dock ingen rörelse i den implicita sannolikheten på 25 % för en höjning på 100 bps nästa vecka.

Diagrammet som presenteras i rapporten belyser osäkerheten kring inflationen.