Tvåsiffrig inflation för ytterligare ett år när energiräkningen hoppar med 80 enheter

niondeRegeringen kommer att behöva betala 14 miljarder pund extra för att behålla det befintliga stödpaketet för hushållen mot bakgrund av den senaste höjningen av pristaket, enligt IFS.

Dagens ökning kommer att lägga till £490 till ett typiskt hushålls energiräkning under perioden oktober till december jämfört med vad som skulle ha hänt om priserna varit oförändrade.

I maj tillkännagav regeringen ett stödpaket som stod för cirka tre fjärdedelar av den förväntade ökningen av energikostnaderna under året. Men detta kommer nu att täcka endast 47 % av ökningen.

IFS beräknade att det nu skulle kosta 14 miljarder pund extra att täcka samma del av räkningsökningen som avsett i maj.

Isak DalsterEn forskningsekonom vid IFS sa:

Det nya energipristaket innebär att typiska räkningar för detta räkenskapsår blir 27 % högre än väntat när det senaste stödpaketet tillkännagavs i maj.

Mr. Sonak föreslog ytterligare utgifter och skattesänkningar som skulle täcka mycket av ökningen av energikostnaderna för den kommande vintern.

Truss har föreslagit ett upphävande av gröna avgifter som bara skulle ha en blygsam inverkan på hushållens räkningar, men har hittills varit mindre tydlig med omfattningen och karaktären av det direkta stödet det skulle ge.

Om man ser bortom denna vinter ser energipriserna också ut att förbli mycket höga nästa år, vilket sätter press på regeringen att ge ytterligare stöd under de kommande månaderna.

Det är troligt att den som blir nästa premiärminister kommer att tillkännage ett betydande stödpaket kort efter tillträdet.