7 prylar för kvinnliga golfare borde ha

7 prylar för kvinnliga golfare borde ha Utan att massivt generalisera är golf annorlunda för kvinnor på många sätt. Det finns några fantastiska prylar som kan göra golf mycket roligare för alla spelare. Allt som gör spelet enklare, mindre utmanande och mer praktiskt kommer alltid att fånga min uppmärksamhet. Under mina år av mentorskap för … Read more