Förespråkare av hennes fall har arbetat för att göra själva utskriften av detta uttalande tillgängligt online.

Anhängare av förnybar energi uppmanar statliga och federala regeringar att avstå från att göra ytterligare betalningar till kol- och gaseldade kraftverk för att lindra Australiens energiproblem, och varnar för att de kan förringa fossila bränslen. nyckelord: Den gröna ledaren Adam Bendt säger att en föreslagen kapacitetsmarknad kan driva på investeringar i sol- och vindenergi Federal … Read more

Det brittiska handelsdepartementet hetsar upp affärer över förfrågningar om tullsänkningar – POLITICO

London – Brittiska företag får vänta efter att regeringen ignorerat deras förslag om förändringar i importtullar och istället drivit sin egen genomgripande åtstramningsplan för att hantera stigande levnadskostnader. Företagen väntar 12 månader på svar Detaljerade inlämningar De gick samman för att sänka skatterna på varor som kommer in till den brittiska gränsen. Regeringen sökte förslagen … Read more