TCS, Infosys, HCL kommer att drabbas av amerikansk recession när de globala tekniska utgifterna slår till: analytiker

Även om tal om en möjlig lågkonjunktur i USA:s ekonomi håller på att ta fart med mäklarhus som förväntar sig att den kommer under det kommande året, anser analytiker att det kommer att negativt påverka IT-utgifterna i USA såväl som i Europa, och i sin tur skada informationsteknologin ( IT) företag i Indien, inklusive TCS, … Read more

Marknadens volatilitet driver chefer för informationssystem att öka molnutgifterna

Företag runt om i världen förväntas minska utgifterna för informationsteknologi i år, eftersom antiekonomiska vindar får IT-chefer att fokusera sina budgetar på prenumerationsbaserad molnprogramvara och tjänster, enligt branschens informationschefer och analytiker. “Molntjänster möjliggör flexibel affärsverksamhet och möjligheten att röra sig snabbt för att möta förändrade krav”, säger Penelope Pert, CIO för Professional Services Company Accenture … Read more

Trots rädslan för lågkonjunkturen saktar inte företag ner AI, teknikutgifter i molnet

Datacenter. Erik Isaacson DigitalVision | Getty bilder Utsikterna för en lågkonjunktur är fortfarande under debatt och inflationen ser ut att vara envist hög åtminstone under resten av detta år, men när det kommer till teknikutgifter för företag går den framåt med full fart. En ny undersökning från CNBC Technologys styrelse visar att mer än tre … Read more