Handeln mellan EU och Storbritannien är betydligt lägre än världen utan Brexit – POLITICO

Handeln mellan EU och Storbritannien är betydligt lägre än världen utan Brexit – POLITICO

DUBLIN – Brexit har medfört djupare alternativkostnader för handeln mellan Storbritannien och EU än vad som tidigare beräknats, enligt En ny irländsk studie Detta jämför svagheten i faktiska varuflöden efter 2020 med ett parallellt universum där Storbritannien stannade kvar på den inre marknaden. Economic and Social Research Institute (ESRI) i Dublin Hittades Att Storbritanniens utträde … Read more

Det brittiska handelsdepartementet hetsar upp affärer över förfrågningar om tullsänkningar – POLITICO

London – Brittiska företag får vänta efter att regeringen ignorerat deras förslag om förändringar i importtullar och istället drivit sin egen genomgripande åtstramningsplan för att hantera stigande levnadskostnader. Företagen väntar 12 månader på svar Detaljerade inlämningar De gick samman för att sänka skatterna på varor som kommer in till den brittiska gränsen. Regeringen sökte förslagen … Read more