T-Mobile går med på att betala mer än 290 miljoner pund till amerikanska kunder efter dataintrång

T-Mobile har gått med på att betala 350 miljoner USD (292 miljoner pund) till kunder i USA som drabbats av en grupptalan som väckts efter att företaget avslöjade att personuppgifter stals i en cyberattack i augusti förra året.

I en anmälan till Securities and Exchange Commission på fredagen sa mobiltelefonföretaget att medlen kommer att betala för stämningar från gruppmedlemmar, kärandenas advokatarvoden och kostnaderna för att administrera förlikningen efter en grupptalan.

Företaget sa också att det skulle spendera 150 miljoner dollar (125 miljoner pund) nästa år och 2023 för att stärka sin datasäkerhet och andra teknologier.

T-Mobile sa att förlikningen inte innehåller något erkännande av ansvar, fel eller ansvar av någon av de tilltalade.

Företaget sa att det förväntar sig att domstolen ska godkänna villkoren för förlikningen så tidigt som i december 2022.

Nästan 80 miljoner invånare i USA drabbades av intrånget.

Utöver amerikanska ID-nummer var annan information som hackades bland annat namn och information från körkort eller annan identifiering.

T-Mobile, baserat i Bellevue, Washington, blev en av landets största leverantörer av mobiltelefontjänster, tillsammans med AT&T och Verizon, efter att ha förvärvat rivalen Sprint 2020.

Det rapporterade att de hade totalt 102,1 miljoner amerikanska kunder efter sammanslagningen.

T-Mobile sa att de förväntade sig att registrera en total avgift före skatt på cirka 400 miljoner dollar (333 miljoner pund) under andra kvartalet i år.

Leave a Comment