Sänkt inkomstskatt – Portugal nyheter

Dessa beräkningar är en del av en uppsättning simuleringar som utförs av finansdepartementet Baserat på de nya källskattetabellerna som kommer att implementeras mellan januari och juni 2023 och de som träder i kraft 1 juli och inkluderar en ny källskattemodell.

Enligt samma simuleringar drar en ensamstående utan anhöriga, med en bruttolön på 1 350 euro, för närvarande, genom inkomstskatt, 219 euro. I januari sjunker skatten med de nya innehållningstabellerna till 204 euro och från och med juli får den en ny sänkning, som börjar dra av 194 euro.

Om denna person, med dessa egenskaper, har en löneökning på 5,1 % i januari (vilket skulle öka hans lön till 1 419 brutto månatliga euro), kommer källskatten på inkomstskatten att vara 230 euro mellan januari och juni (vilket resulterar i en skatteavdragsgill lön på 1 189 euro), sjunker till 213 euro från och med juli (då nettoinkomstskattelönen ligger kvar på 1 204 euro).

En ensamstående person med anhöriga och en bruttolön på 850 euro drar för närvarande 57 euro från inkomstskatten. År 2023 kommer denna skattebetalare att få en lättnad på 20 euro från och med januari, med ett avdrag på 37 euro. I juli kommer en ny förändring, då källskatten sjunker till en euro.

“Efter antagandet av den nya modellen kommer en höjning av bruttolönen alltid att motsvara en förbättring av nettolönen” i motsats till vad som “ser i vissa situationer i den nuvarande bevarandemodellen”, säger finansdepartementet.