Rekordstora 8 miljoner brittiska hushåll kämpar för att hantera sina telekomräkningar, säger Ofcom Telekommunikationsbranschen

Rekordstora 8 miljoner brittiska hushåll kämpar för att betala sina mobil-, bredbands-, betal-TV- och streamingräkningar, vilket fick kommunikationsmyndigheten att uppmana stora telekomföretag att ompröva Inflationssänkande prishöjningar planerade till våren.

Ofcom fann i sin årliga överkomliga undersökning att en av sju familjer skar ner på utgifterna inom andra områden, som mat och kläder, för att ha råd med sina kommunikationstjänster, medan 9% avbröt en tjänst.

Antalet familjer som kämpar för att hantera sina telekomräkningar har fördubblats under det senaste året – från 15% till 29% av kunderna över hela landet – den högsta nivån som registrerats av tillsynsmyndigheten.

Med tanke på att situationen förväntas förvärras på grund av levnadskostnadskrisen, uppmanade Ofcom telekomleverantörerna att avbryta En formel som används för årliga prishöjningar april. Mekanismen – som används på något sätt av många leverantörer inklusive BT, TalkTalk, Shell Energy och Vodafone – ökar räkningarna med inflationstakten i januari mätt med KPI, plus 3,9 %.

“Levnadskostnadskrisen sätter en aldrig tidigare skådad belastning på hushållens budgetar”, säger Lindsey Fussell, Ofcoms chef för nätverk och kommunikation. “Detta inkluderar en mycket starkare betoning på att erbjuda och främja sociala tariffer, samt att noga fundera på om betydande prisökningar kan motiveras i en tid då deras kunders ekonomi är under sådan press.”

Ofcom har skämt ut en rad teleföretag för att inte erbjuda “lågkostnads” sociala tariffer, och säger att personer som byter till en av dem inte ska debiteras höga avgifter för förtida uppsägning.

Tillsynsmyndigheten har uppmanat EE, Vodafone, TalkTalk, Shell Energy och Plusnet att lansera sociala tariffer för de bredbandspaket de erbjuder. När det gäller mobilpaket är det enligt Ofcom bara Vodafone som har lanserat en social tariff, kallad Voxi.

Ofcom har också kritiserat de som erbjuder sociala tariffer för att de inte marknadsför dem online eller gör stor reklam för dem, med nästan 70 % av berättigade kunder omedvetna om att sådana tariffer finns.

Användningen av sociala bredbandstariffer har mer än fördubblats under de senaste sex månaderna, från 55 000 till 136 000 kunder, men det är bara 3 % av alla berättigade hushåll.

Ofcom har också uppdaterat vägledning om hur telekomföretag ska stödja kunder som har skulder eller kämpar för att betala räkningar.

“Tjänsterna från någon som förlitar sig på dem specifikt för att få dem att betala utestående räkningar bör undvikas eller begränsas,” sa Ofcom. “Utkoppling bör endast användas som en sista utväg.”

Tillsynsmyndigheten sa att, förutom att erbjuda sociala tariffer till kämpande kunder, bör telekomföretag använda en mängd olika kanaler – brev, e-post, telefon och text – för att maximera chansen att nå kunder med skulder för att erbjuda stöd.

“Det är viktigt att branschen sätter sina kunder först och fokuserar på vad den kan göra för att stödja dem,” sa Fussell.

I juni, Storbritanniens största mobil- och bredbandsföretag Enades om en plan vid toppmötet ledd av premiärministern Hjälper kunder som har problem med att betala räkningar

Förra månaden, vilken konsumentgrupp? Uppskatta det 5,7 miljoner hushåll stod inför minst ett “överkomlighetsproblem”.som att missa en betalning eller behöva avbryta eller byta tjänst, med sin mobil, fasta eller bredbandstjänst i april.