Regeringarnas betoning på energieffektiva byggnader bådar gott för tillväxt

Företagslogotyp

Företagslogotyp

Global marknad för fjärrvärme

Global marknad för fjärrvärme

Global marknad för fjärrvärme

Dublin, 6 september 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — The “Regional uppvärmning – väg och global marknadsanalys” Ännu en rapport från ResearchAndMarkets.com Förslag.

Den globala fjärrvärmemarknaden kommer att nå 200,8 miljarder dollar år 2026

Tillväxten på den globala marknaden sägs drivas av antagandet av stränga klimatmål av länder runt om i världen. Den växande oron för återvinning av avfallsenergi och normerna för energieffektivitet i byggnader blir allt strängare, vilket kräver användning av hållbar teknik kommer också att öka efterfrågan på fjärrvärmeenheter. En stor trend på fjärrvärmemarknaden för framtiden kommer att vara regeringarnas ökade tendens att använda mer förnybar energi. Framtida fjärrvärmenät kommer att använda lågtemperaturtillförsel (mellan 40°C och 60°C) med strålningsvärme. Dessutom kommer den nya generationens fjärrvärmesystem att leda till skapandet av distribuerad värme och kyla, som utnyttjar alla lokala och mer tillgängliga energikällor.

Mitt i covid-19-krisen förväntas den globala fjärrvärmemarknaden värderad till 172,3 miljarder USD 2022 nå en reviderad storlek på 200,8 miljarder USD 2026, och växa med en CAGR på 3,6 % under analysperioden.

Den amerikanska marknaden uppskattas till 22,9 miljarder dollar 2022, medan Kina förväntas nå 8,7 miljarder dollar 2026
Den amerikanska fjärrvärmemarknaden uppskattas till 22,9 miljarder dollar 2022. Landet står för närvarande för en andel på 13,3 % av den globala marknaden. Kina, världens näst största ekonomi, förväntas nå en uppskattad marknadsstorlek på 8,7 miljarder dollar 2026, efter en CAGR på 4,5 % under analysperioden.

Bland andra anmärkningsvärda geografiska marknader är Japan och Kanada, som båda förväntas växa med 2,8 % respektive 3,5 % under analysperioden. Inom Europa förväntas Tyskland växa med cirka 3,3 % CAGR. I den nordamerikanska regionen finns det 900 eller fler fjärrvärmesystem främst i stadskärnor, och de flesta av de äldre systemen drivs av fossila bränslen.

Bostadssegmentet (app) kommer att nå 97,8 miljarder dollar 2026
Bostadssektorn har gynnats av en ökad efterfrågan på DH-tjänster under den pandemi-inducerade låsningen. Det växande behovet av lokal- och vattenuppvärmning inom bostadssektorn kommer att fortsätta att öka sektorns tillväxt. Trender inom bostadsbyggande kommer också att påverka dynamiken i DH-företag som riktar sig till bostadssektorn.

I det globala bostadssegmentet (appar) kommer USA, Kanada, Japan, Kina och Europa att leda den uppskattade CAGR på 3,9 % för detta segment. Dessa regionala marknader som står för en sammanlagd marknadsstorlek på 75,1 miljarder USD kommer att nå en beräknad storlek på 99,9 miljarder USD vid slutet av analysperioden kommer Kina att förbli bland de snabbast växande i detta kluster av regionala marknader.

Utvalda tävlande (totalt 160 presenterade):

Viktiga ämnen som behandlas:

A. metodik

II. Sammanfattning

1. Marknadsöversikt

2. Fokusera på utvalda spelare

3. Marknadstrender och drivkrafter

 • Fjärrvärmesystem får allt större framträdande plats på värmeteknikmarknaden

 • Ökande efterfrågan på effektiva och energieffektiva värmesystem gynnar marknadstillväxten

 • Strikta regler för att begränsa utsläppen av växthusgaser och initiativ för produktion av ren energi.

 • Fjärrvärmens växande roll i energiomställningen

 • Industrialiseringens snabba takt: en möjlighet för en fjärrvärmemarknad

 • Ökning av stadsbefolkningen för att driva behovet av fjärrvärmesystem

 • Användningen av fjärrvärmesystem i smarta städer fortsätter att växa

 • Regeringarnas betoning på energieffektiva byggnader bådar gott för marknadstillväxt

 • Regeringens ansträngningar för att stödja nettonollbyggnader

 • Koldioxidneutralitetsmål för olika länder

 • Förnybara källor blir allt viktigare i fjärrvärmesystem med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser

 • Investeringsscenariot för förnybar energi förblir påverkat

 • Naturgas framstår som en viktig värmekälla för fjärrvärmeprojekt

 • Kolbaserad fjärrvärme fortsätter att användas i utvecklingsekonomier

 • Användning av kraftvärmeverk i fjärrvärme: låga värmeförluster och antagande av låga investeringsfördelar

 • Panna: enkel uppvärmning driver användning för fjärrvärme

 • Geotermisk fjärrvärme: Utnyttja geotermisk energi för uppvärmningstillämpningar

 • Potentiella möjligheter att använda solenergi för att möta fjärrvärmebehov

 • Lågtemperatur fjärrvärme: kostnadseffektiv teknik för nollutsläppssystem

 • Bostadssektorn: fokusera på att minska utsläppen för vinster på bränslemarknaden

 • Ökad användning av fjärrvärmelösningar i kommersiella etableringar

 • Digitala och tekniska framsteg ger tillväxtpotential för fjärrvärmemarknaden

 • 5GDHC-systemen visar tekniska innovationer inom fjärrvärmeområdet

4. Globalt marknadsperspektiv

III. Marknadsanalys

IV. konkurrens

För mer information om denna rapport besök https://www.researchandmarkets.com/r/2ecmoz

anknytning

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood,Senior Press Manager [email protected] For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900