Plastföreningsmarknaden värd 107,6 miljarder dollar år 2031, TMR Research

 • Den ökande efterfrågan från bilindustrin har stimulerat behovet av ekonomiska metallalternativ med höga prestandaegenskaper; Antagande av avancerade testmetoder före och efter sammanslagningen för att öppna nya intäktskällor för aktörer på marknaden för plastblandningar
 • Stor användning av plastblandningar i medicinska tillämpningar, 3D-modellering och konsumentprodukter driver intäkterna; Asien och Stillahavsområdet En marknad redo för otrolig tillväxt

Wilmington, Del., 3 oktober 2022 /PRNewswire/ — En färsk forskningsrapport om ämnet Marknaden för plastföreningar Upptäck att lösningar för plastsammansättningar stadigt får antagande i flera branscher, framför allt konsumentvaror, fordon och konstruktion. Användningen av termoplastiska föreningar i en mängd olika 3D-modelleringar och medicinska tillämpningar har öppnat en enorm väg för tillverkare. Storleken på marknaden för plastblandningar förväntas nå 107,6 miljarder US-dollar till 2031.

En växande trend att ersätta metaller med högpresterande polymerer inom bilindustrin har skapat en enorm intäktspotential, vilket lyfter fram den senaste utvecklingen på marknaden för plastblandningar. Efterfrågan har tagit fart på grund av de höga prestandaegenskaperna hos dessa plaster, särskilt utmärkt slag- och draghållfasthet, UV-beständighet och en exceptionell kombination av materialegenskaper.

Begär en exempelrapport: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=14306

I synnerhet förbättrar en mängd olika tillsatser, fyllmedel och polymerer som ingår i termoplastiska polymerer de mekaniska prestandaegenskaperna, vilket gör dem lämpliga som billiga metallersättningar i skräddarsydda applikationer. Tyvärr är marknaden för plastblandningar inställd på otroliga möjligheter mitt i framstegen inom anpassad polymerblandning.

Viktiga resultat av marknadsundersökningar för plastföreningar

 • Stor efterfrågan på fordonsapplikationer för att uppmuntra intäktsströmmar: Studien fann att lättviktstrenden inom bilindustrin har gett otroliga möjligheter för plastblandningsföretag. Ökningen av kombinationen av produkter i fordonet har lett till tillverkning av lätta fordon för att hjälpa OEM och bilföretag att uppfylla de stränga kraven på bränsleeffektivitet. Fortsatt fokus på bränsleeffektiva fordon, särskilt personbilar, kommer att driva på användningen av polyvinylklorid (PVC) och polyeten (PE), och forma den framtida efterfrågan på plastblandningsmarknaden.
 • Omfattande användning av PVC och PE i föreningar ger en mängd möjligheter: Den ökande användningen av PVC- och PE-föreningar i flera slutanvändningsindustrier stimulerar tillväxtmöjligheterna. Noterbart är att PVC har antagits allmänt för användning inom bygg- och anläggningsindustrin. Segmentet förväntas stå för en stor andel av plastblandningsmarknaden under prognosperioden. En utbredd efterfrågan på PVC och PE i konsumentprodukter kommer att skapa enorma lönsamma vägar.
 • Framsteg inom termoplasttekniker öppnar för enorma möjligheter till lönsamhet: Författarna till studien observerade att forskning och utveckling inom termoplastiska blandningstekniker har expanderat anmärkningsvärt under åren. Termoplaster har väckt ett enormt intresse bland blandningsföretag på grund av en mängd attraktiva prestandaegenskaper som kan tillföras dem. Detta inkluderar hög slaghållfasthet, designfrihet , och dimensionsstabilitet Dessutom är plast Många FRP:er är återvinningsbara.Företag på marknaden för plastblandningar planerar att öka sin produktion av långfiberarmerad termoplast för att uppnå stabila intäktsströmmar.

Be om referenser: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=ARF&rep_id=14306

Marknaden för plastföreningar: Viktiga drivkrafter

 • Den ökande användningen av plastblandningar i en mängd olika applikationer i flera industrier är en viktig drivkraft för marknaden.
 • Den växande populariteten för billiga biobaserade plaster i industrier stimulerar intresset hos olika industriaktörer för plastblandningsmetoder och -tekniker. Detta breddar vägarna på marknaden för plastblandningar.
 • Behovet av hållbara metoder för plastblandning kommer att underblåsa framtida tillväxtutsikter

Plastföreningar Market: Regional Growth Dynamics

Asien och Stillahavsområdet är redo att generera betydande intäktsströmmar för den globala marknaden för plastblandningar under prognosperioden. Den snabba expansionen av den regionala marknaden drivs av ett massivt upptag av plastblandningar inom fordonsindustrin. Dessutom ökar efterfrågan på produkter inom ett antal branscher, inklusive fordon, elektronik och konsumentvaror. Dessutom kommer ökade investeringar i bioplastprodukter att öppna lukrativa möjligheter för marknadsaktörerna.

Plastföreningsmarknad: Konkurrenskraftigt landskap

Företag bygger kraftigt upp sin expertis inom testning före anställning och testmetoder efter sammanslagningen för att fånga unika värdeförslag, noterade analytikerna. Ett växande antal företag har ökat sin andel i bioplastsektorn för att få en konkurrensfördel gentemot andra företag, har en TMR-studie som undersöker marknadsföringsstrategin för plastföreningsmarknaden visat.

Några av de framstående företagen på plastblandningsmarknaden är AMI LLC, RTP Company, Arkema Group, Clariant International, DSM NV, Sojitz Corporation, Celanese Corporation, BASF SE och DuPont.

Kontrollera innan du köper: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=14306

Marknadssegmentering av plastblandningar

Typ

 • polyvinylklorid (PVC)
 • polyeten (PE)
 • Polypropen (PP)
 • Polystyren (PS)
 • Polyamid (PA)
 • polyetylentereftalat (PET)
 • polybutylentereftalat (PBT)
 • Acrylonitril Butadiene (ABS) System
 • Andra (polykarbonat, termoplastiska vulkanisater [TPV]och termoplastiska polyolefiner [TPO])

källa

 • fossilbaserad
 • Biobaserad
 • återvunnet

Ansökan

 • fordon
 • Byggnad och konstruktion
 • el och elektronik
 • förpackning
 • medicinsk
 • Konsumentprodukter
 • industriellt maskineri
 • Andra (inklusive optiska media)

Se mer Kemikalier och materialmarknadsrapporter Från TMR:

Marknaden för organiska katalysatorer – Organoctalyst-marknaden beräknas växa med en CAGR på 6,4% under prognosperioden 2022-2031

petrokemiska marknaden – Petrokemimarknaden beräknas utvecklas med en CAGR på 4,3% under prognosperioden 2022-2031

Marknaden för icke rivbart papper – Den rivfria pappersmarknaden beräknas växa till en CAGR på 6,4% under prognosperioden 2022-2031

Marknaden för lim och tätningsmedel – Marknaden för lim och tätningsmedel beräknas utvecklas med en CAGR på 8% under prognosperioden 2020-2030

Polyakrylamidmarknad – Polyakrylamidmarknaden beräknas växa med en CAGR på 6,2% under prognosperioden 2019-2027

Metalltillverkningsmarknad – Metalltillverkningsmarknaden beräknas öka med en CAGR på 3,3% under prognosperioden 2022-2031

Autoklav lättbetong (AAC) marknaden. – Autoclave Aerated Concrete (AAC)-marknaden beräknas utvecklas till en CAGR på 7,5% under prognosperioden 2019-2027

om marknadsundersökningar för transparens

Transparency Market Research, ett globalt marknadsundersökningsföretag registrerat i Wilmington, Delaware, Förenta staternaleverantör Skräddarsydda forsknings- och konsulttjänster. Kontoret undersöker faktorer som formar efterfrågedynamiken på de olika marknaderna. Insikterna och perspektiven på marknaderna utvärderar möjligheter inom olika sektorer. Möjligheterna i sektorerna analyseras utifrån källa, applikation, demografi, försäljningskanal och slutanvändning, vilket kommer att avgöra tillväxten på marknaderna under det kommande decenniet.

Vår unika kombination av kvantitativa prognoser och trendanalys ger framåtblickande insikter till tusentals beslutsfattare, möjliggjort av erfarna team av analytiker, forskare och konsulter. De proprietära datakällorna och olika verktyg och tekniker vi använder återspeglar alltid de senaste trenderna och informationen. Med omfattande forsknings- och analyskapacitet använder Transparency Market Research rigorösa primära och sekundära forskningstekniker i alla sina affärsrapporter.

För mer forskningsinsikter om ledande industrier, besök vår YouTube-kanal – https://www.youtube.com/channel/UC8e-z-g23-TdDMuODiL8BKQ

Kontakta oss:
Rohit Bisi
Transparency Market Research Inc.
företagets huvudkontor i stadens centrum,
1000 N. West Street,
Svit 1200, Wilmington, Delaware 19801 USA
Tel: +1-518-618-1030
U.S – Kanada avgiftsfritt: 866-552-3453
Hemsida: https://www.transparencymarketresearch.com
blogg: https://tmrblog.com
e-post: [email protected]

symbol: https://mma.prnewswire.com/media/1682871/TMR_Logo_Logo.jpg

KÄLLA Transparens Marknadsundersökning