Pandas obligationsmarknad i Kina blinkar med ett ekonomiskt varningstecken

Tokyo/Shanghai – Utländska emittenter har drabbats av Yuan-obligationsemissioner i Kina i år, som ett tecken på ökad försiktighet med att investera i Asiens största ekonomi.

Emissioner av så kallade panda-obligationer för januari-juni minskade med hälften från ett år tidigare till en sexårslägsta på 7,9 miljarder yuan (1,18 miljarder dollar), enligt Refinitiv-data.

Endast två företag emitterade pandaobligationer under första halvåret: dotterbolag till BMW och Mercedes-Benz, en minskning från fem emittenter ett år tidigare.

Panda-obligationsemissioner nådde en topp på 32,4 miljarder yuan för ett helt år 2021, men utbrottet av Corona-viruset i år gav emittenterna en paus.

Medan Shanghai och andra städer har tagit sig ur låsen av coronaviruset som störde det dagliga livet och affärsverksamheten i två månader, hänger regeringens nollstoppspolitik för covid som ett moln över den ekonomiska prognosen.

“Det är inte känt när en lockout kan inträffa senare”, säger Shinchi Ski, seniorekonom vid Japan Research Institute. “Med tanke på risken för plötsliga fabriksstängningar eller stående konsumtionsutgifter är förhållandena inte gynnsamma för aggressiva utländska investeringar.”

Refinitiv-data täcker Panda-obligationsemissioner fram till den 22 juni och inkluderar inte Hong Kong och Macau-baserade emittenter.

Europeiska bilföretag och finansiella institutioner är de huvudsakliga emittenterna av Panda-obligationer, vilket gör att de kan kontrollera valutarisken samtidigt som de skaffar pengar till nya satsningar och andra investeringar i Kina. Panda-obligationsemissioner har ökat sedan debuten 2005.

Pandas obligationsemissioner steg under 2021 mitt i hopp om en ekonomisk återhämtning efter epidemien, vilket eliminerar risken från nedgången på Kinas fastighetsmarknad.

Men låset vid produktionscentret i Shanghai visade sig vara svårare att ignorera. Nyligen genomförda företagsundersökningar visar på ett chockat förtroende bland utländska multinationella företag i Kina.

Vid den amerikanska handelskammaren i Shanghai sa 48 % av de 133 medlemsföretagen att de skulle minska eller förkasta investeringsplaner i Kina. Endast ett företag hade för avsikt att öka investeringarna. EU:s handelskammare i Kina har funnit att 23 % av de tillfrågade överväger att överföra investeringar i Kina till andra marknader.

Leave a Comment