Nyckeln till att köpa en fastighet på marknaden är kylning

Låt oss ta en titt på några viktiga tips som hjälper till att effektivisera köpbeslut på den nuvarande marknaden.

Valet av tillgångar är fortfarande extremt viktigt, oavsett marknadsaktivitet.

Avvik inte från viktiga tillgångskriterier På jakt efter verkligheten. Tillgångar är ofta billiga av andra skäl än utbuds- och efterfrågedynamiken – av vilka en del kan innebära kostsamma reparationer eller minskad kapitaltillväxt.

Även på en mjukare marknad lockar en fastighet av god kvalitet fortfarande hög efterfrågan. Köpare bör vara villiga att sätta en realistisk budget eller riskera en konstant miss.

Fastighetsförsörjning På marknaden kräver ombalansering ofta ett stort mått av tålamod. Medan alla vill köpa på en svalkande marknad – ingen vill verkligen sälja.

Diskretionära leverantörer kommer sannolikt att försena att släppa ut sin fastighet på marknaden så att valfriheten från köparens synvinkel minskar.

Att upprätthålla nära kontakt med agenter under tider med begränsat utbud hjälper till att säkerställa att du inte missar out-of-market fastigheter och kommande listor.

Känn dig inte tvungen att hoppa på den första fastigheten. Sannolikheten för att marknaden ska fly shoppare är mycket mindre än 2021.

Var dock inte pedantisk eller självbelåten. På Matt-marknaden är många köpare fångade i överdriven uppmuntran och förlorar värdefulla möjligheter som ett resultat.

Värdering av fastigheten Av en potentiell fastighet är en kritisk och flerstegsprocess, vilket ger köpare en viktig inblick i bostadens investeringspotential.

Att bedöma det oberoende tekniska värdet av en fastighet innebär att analysera nyckelegenskaper hos en fastighet – inklusive läge, läge, närhet, samt markstorlek och riktning. Byggnadsstorlek, stil och skick är också kritiska; Och för lägenheter och radhus kan bilparkering vara en stor faktor.

Köpare bör också utvärdera liknande försäljning i området, vilket ger en barometer av centralt värde. På en rörlig marknad – både stigande och svalkande – ger den senaste försäljningen den största noggrannheten.

Sentimentbedömning på marknaden är också avgörande på en rörlig marknad. Har liknande annonser nyligen haft större efterfrågan eller utbud? Hur många budgivare bjuder på liknande fastigheter? Ger de starka erbjudanden eller flyttar tillgångar regelbundet?

Förtroende för att du har tjänat hårt

När de har gjort sina läxor ska köpare känna sig trygga med att gå in i auktionen och eventuella efterföljande förhandlingar.

När man tävlar i en auktion måste köpare leta efter vissa nyanser kring budgivningsprocessen.

Till exempel, en auktionsförrättare som får ett högt initialt bud från en säljare jämfört med budintervallet indikerar ofta ett begränsat intresse för fastigheten.

Köpare måste se till att ha det högsta budet om en fastighet flyttas in, vilket sätter dem i en framträdande position när det gäller förhandlingar efter auktion.

Det är här liknande säljkunskap kan vara nyckeln – särskilt de i botten, som kan användas för att motivera ett reducerat bud.

Även om en byggkontroll har genomförts kan fel och problem i fastigheten användas som hävstång.

Var beredd att hålla sig borta från en tillgång om förhandlingarna hamnar i en återvändsgränd. Ett sådant hot kan leda till att leverantören ändrar åsikt. Men det är ett högriskdrag som kan vara egendomsförlust.

Bortsett från de senaste prisrörelserna är det viktigt att varje köp undersöks på sina egna meriter.

Detta beror på att långsiktiga kvalitetstillgångar alltid håller i kortsiktiga marknadstrender.

Leave a Comment