“Mer än hälften av vår inkomst går upp i takt med inflationen”

Infrastrukturinvesteringsfonder var en ljuspunkt under 2022, ännu ett utmanande år.

Dessa fonder köper infrastrukturtillgångar – såsom sjukhus och skolor – och åtnjuter förväntade hyresintäkter och är skyddade från inflation under långa tidsperioder.

Dessa egenskaper visade sig vara av stort värde under den period då Priserna sköt i höjdenBörserna sjönk och obligationer kom under press.

HICL Infrastructure Fund på 3,3 miljarder pund erbjuder investerare en avkastning på 4,8 procent och har gett en sund avkastning på 9 procent aktiekurs under det senaste året, jämfört med 2,6 procent från konkurrenter.

Edward Hunt, från InfraRed Capital Partners, direktör för HICL, diskuterar om infrastrukturtillgångar kan fortsätta att öka, den “viktiga lärdomen” han lärde sig från Crillion kollaps 2018Och förväntar han sig att fondens premie på sex procent kommer att förändras inom en snar framtid.

Hur investerar man?

HICL ger tillgång till den viktiga infrastruktur vi ser omkring oss i våra dagliga liv.

Det är en diversifierad portfölj av privatägda kärninfrastrukturinvesteringar som erbjuder investerare en stabil inkomst, en stark förväntad avkastning, kassaflöden som kommer att pågå i cirka 30 år och aktier som bör stiga i takt med inflationen och inte alltid falla när den bredare aktiemarknaden gör det. .

Leave a Comment