Med Pexip Holding ASA (OB:PEXIP) fallande till ett marknadsvärde på 948 miljoner NIS, kan insiders tänka om ett aktieköp på 5,5 miljoner NIS tidigare i år

Den sista nedgången på 11 % från Pexip Holding ASA (OB: PEXIPAktier kan vara ett slag för intressebolag som köpt aktier värda 5,5 miljoner NIS till en genomsnittlig köpeskilling på 41,62 NIS under de senaste 12 månaderna. Insiders investerar i hopp om att se sina pengar växa i värde över tiden. Men som ett resultat av de senaste förlusterna är deras initiala investering nu värd endast 1,2 miljoner NIS, vilket inte är vad de förväntade sig.

Även om vi inte tycker att aktieägare helt enkelt ska följa insiderhandel, tycker vi att det är helt vettigt att följa vad insiders gör.

Innan vi tittar på dessa insideraffärer kanske du vill veta att vår analys indikerar det PEXIP kan undervärdera!

Pexip har haft insideraffärer det senaste året

Under de senaste 12 månaderna var det största köpet av en insider när EMEA:s president John Grüningen köpte aktier värda 1,8 miljoner NIS till ett pris av 44,17 NIS per aktie. Det betyder att även när aktiekursen var högre än 9,36 kr (senaste kursen) ville en insider köpa aktier. De kan mycket väl ångra köpet, men mer sannolikt är de hausse på företaget. Vi är alltid uppmärksamma på det pris insiders betalar vid köp av aktier. Generellt sett faller det i ögonen när insiders köpte aktier till priser som är högre än nuvarande priser, eftersom det tyder på att de ansåg att aktierna var värda att köpa, även till ett högre pris.

Medan insiders på Pexip Holding har köpt aktier under det senaste året har de inte sålt. Du kan se en visuell skildring av insidertransaktioner (av företag och privatpersoner) under de senaste 12 månaderna nedan. Om du klickar på diagrammet kan du se alla enskilda avslut, inklusive aktiekursen, detaljen och datumet!

Insiderhandelsvolym
OB:PEXIP Insiderhandelsvolym 17 september 2022

Det finns många andra företag som har intressebolag som köper aktier. Förmodligen så Nej vill sakna det fri En lista över växande företag som insiders köper.

Internt ägande av Pexip Holding

Jag gillar att titta på hur många aktier insiders äger i ett företag för att hjälpa mig förstå min åsikt om hur väl de är i linje med insiders. Vi ser generellt sett ganska höga nivåer av insiderägande. Det verkar som att intressebolag till Pexip Holding äger 24 % av företaget, värt cirka 224 miljoner NIS. Den här nivån av internt ägande är bra, men knappast enastående. Detta innebär förvisso en rimlig grad av anpassning.

Så vad indikerar Pexip Holdings interna transaktioner?

Det har inte skett några insideraffärer de senaste tre månaderna – det säger inte så mycket. Vår analys av transaktioner under det senaste året är dock uppmuntrande. Med högt insiderägande och uppmuntrande affärer verkar Pexip Holdings insiders tro att verksamheten har värde. Förutom att veta om insidertransaktioner som inträffar är det bra att identifiera riskerna som Pexip Holding står inför. För att hjälpa till med detta fick vi reda på det 3 varningsskyltar Du bör köra över ögat för att få en bättre bild av Pexip Holding.

självklart, Du kan hitta en fantastisk investering genom att leta någon annanstans. Så ta en titt på det fri Lista över intressanta företag.

I denna artikel är insiders de personer som rapporterar sina transaktioner till det relevanta tillsynsorganet. Vi avser för närvarande transaktioner på den öppna marknaden och privata transaktioner, men inte derivattransaktioner.

Den här artikeln av Simply Wall St är generell till sin natur. Vi tillhandahåller kommentarer baserade på historiska data och analytikerprognoser endast genom att använda en opartisk metod och våra artiklar är inte avsedda som finansiell rådgivning. Det utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller din ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys som drivs av grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till senaste företagsmeddelanden som är känsliga för pris eller kvalitetsmaterial. Simply Wall St har ingen position i någon av de nämnda aktierna.

Värdering är komplex, men vi hjälper till att göra det enkelt.

Ta reda på om Pexip Holding kan vara över- eller undervärderad genom att kolla in vår omfattande, omfattande analys Verkligt värdebedömningar, risker och varningar, utdelningar, insiderhandel och finansiell hälsa.

Se den kostnadsfria analysen