Levnadskostnadskrisen kan leda Storbritannien till en “måttlig lågkonjunktur” nästa år

Bank of England kan stoppa räntehöjningarna nästa år eftersom levnadskostnadskrisen gör att Storbritannien står inför “lätt recession”

  • KPMG ser den brittiska ekonomin växa med 3,2 % i år, jämfört med 7,4 % 2021
  • År 2023 kommer BNP-tillväxten sannolikt att sakta ner till bara 0,7 %, i deras huvudscenario
  • Men ekonomin kan krympa med 1,5 % om utgifterna faller och EU och USA krymper
  • BoE såg gånglektioner i augusti och november, men försenade gångcykeln 2023

Levnadskostnadskrisen kan leda Storbritannien till en måttlig lågkonjunktur nästa år, vilket får Bank of England att ställa in räntehöjningar, enligt en ny rapport.

Redovisningsjätten KPMG sa att under sitt huvudscenario kommer den ekonomiska tillväxten i Storbritannien sannolikt att avta till bara 0,7 % till 2023, eftersom högre kreditkostnader belastar företag och konsumenter.

En “lätt” lågkonjunktur kan dock vara en “klar möjlighet” om konsumtionen avtar ytterligare och EU och USA hamnar i sin egen lågkonjunktur.

Levnadskostnadskris: Konsumenterna förväntas fortsätta inom områdena för diskretionära utgifter

Levnadskostnadskris: Konsumenter förväntas minska utgifterna för icke-nödvändiga föremål

I detta svagare scenario verkar den brittiska ekonomin krympa med 1,5 procent mellan tredje kvartalet i år och tredje kvartalet 2023, med konsumtionsutgifterna fallande med 1,9 procent.

KMPG har också halverat sina ekonomiska tillväxtförväntningar för i år – man räknar nu med en tillväxt på 3,2 % 2022, jämfört med 7,4 % 2021.

“En kraftigare nedgång i den yttre miljön – vilket orsakar en lågkonjunktur hos några av Storbritanniens stora handelspartner – tillsammans med en starkare nedgång i de brittiska konsumentutgifterna, kan få den brittiska ekonomin att gå in i en lätt recession nästa år, med tillverkning och finansiella tjänster bland de mest drabbade sektorerna”, står det i den ekonomiska rapporten. KPMG:s senaste i Storbritannien.

Oron för lågkonjunkturen hörs av ett växande antal ekonomer, som förutspådde att den amerikanska ekonomin skulle kunna krympa när Federal Reserve höjer räntorna för att bromsa inflationen.

Europas ekonomi verkar också sakta ner, eftersom stigande energipriser skadar konsumenter och företag.

Med inflationen i Storbritannien på en 40-årig högsta nivå på 9,1 procent, blir konsumenterna mer försiktiga med sina utgifter i takt med att deras ekonomi krymper.

Förra veckan visade officiella data att detaljhandelsförsäljningen sjönk med 0,5 % i maj då britterna skar ner på mat.

“Måttlig” lågkonjunktur: I KPMG:s mindre optimistiska scenario verkar den brittiska ekonomin krympa med 1,5 % mellan det tredje kvartalet i år och det tredje kvartalet 2023

“Levnadskostnadskrisen och den stigande skattebördan har lett till en nedgång i konsumenternas förtroende som borde leda till diskretionära utgifter”, står det i rapporten.

“Näringslivets investeringar förväntas bli särskilt svaga nästa år utan ytterligare statligt stöd.”

Med en högre sannolikhet för en lågkonjunktur förväntar sig KPMG att Bank of England kommer att stoppa sin räntehöjningscykel 2023 och lämna räntorna på 1,75 % efter ytterligare två höjningar i augusti och november.

“Den penningpolitiska kommittén kommer att behöva överväga risken för att hög inflation kommer att sippra ner till lönetillväxt kontra risken för en recession”, heter det i rapporten.

“Innan en sådan kompromiss tror vi att det är troligt att duvorna i kommittén kommer att kunna flytta balansen mot en mer gradvis ökning än vad som för närvarande prissätts av marknaderna.”

Medianlönen har ökat med sammanlagt 12 % sedan 2020, jämfört med en ökning av huspriserna med 21 %

Medianlönen har ökat med sammanlagt 12 % sedan 2020, jämfört med en ökning av huspriserna med 21 %

KPMG sa också att bostadsmarknaden kan möta en avmattning på grund av den “snabba nedgången i priset på rimlighet” för bostäder.

“Sedan början av 2020 har hushållens nominella inkomster inte hållit jämna steg med bostadspriserna”, stod det att läsa.

“Mediallönen steg med ackumulerade 12%, jämfört med en ökning med 21% i genomsnittliga huspriser.

“Dessutom kommer högre bolåneräntor att öka kostnaderna för skuldtjänst, vilket kommer att vända den nedåtgående trenden som setts under det senaste decenniet.”

Reklam

Leave a Comment