Lägenhetspriserna kommer att falla i väst med stigande priser och levnadskostnadskris

Epidemin av tillgångsplågor över den utvecklade världen stannar plötsligt när stigande bolåneräntor sätter stopp för rekordpriser.

De stora ekonomierna, inklusive Frankrike, Kanada och USA, kommer att drabbas av ett fall i tillgångspriserna under de kommande åren, enligt Goldman Sachs.

Bostadsmarknaderna har stärkts av statliga incitament, låga bolåneräntor och ett hopp i utrymmet under Cubid, med Stigande priser når tvåsiffriga i Storbritannien.

Men Goldman Sachs analys fann att stigande räntor, spänd rimlighet och försvagad ekonomisk tillväxt kommer att ta värmen från tillgångsmarknaderna efter stigande epidemipriser.

Wall Street-bankens modell förutspådde att Frankrike och USA skulle drabbas av rekordlåga rekord på 9 respektive 3 procent. Priserna i Kanada, Australien och Nya Zeeland faller redan. Det värsta prisfallet kommer att vara i Kanada, med 12 enheter, men Storbritannien kommer att se fasta priser Från och med nästa år istället för att falla.

Goldman tillskrev den starkare utvecklingen i Storbritannien till “ett mindre tryck på stigande bolåneräntor än i Nordamerika” och ett sämre utbud av bostäder än i Frankrike.

Ekonomen Jan Atzius varnade för en “betydande risk” för ännu kraftigare fall runt om i världen i ljuset av den “mycket snabba nedgången i priset på rimlighet”.

Han sa: “En betydande nedgång i bostadsaktiviteten, bostadspriser och svagare förmögenhetseffekter är viktiga orsaker till nedgången i tillväxten på en utvecklad marknad under de kommande kvartalen.”

Bostadspriserna i Storbritannien har skjutit i höjden med 22 enheter sedan Covid-attacken, delvis efter stämpelskattehelgen.

Pristillväxten var fortfarande i ögat, vilket återspeglade 12 enheter under de 12 månaderna fram till april, vilket höjde det genomsnittliga priset i Storbritannien till 281 000 pund.

Men ekonomer förväntar sig att marknaden börjar svalna som Bank of England Höjer räntorna för att dämpa inflationen. Banken har redan höjt sin basränta till 1,25 % med ytterligare sex höjningar väntade just i år.

Levnadskostnadskrisen är också en tuff motvind för marknaden då konsumenternas förtroende kraschar till rekordlåg nivå.

Leave a Comment