Krypto och sidor kan utgöra “verkliga risker” för finansiell stabilitet – Bitcoin News Regulation

Ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), Christine Legard, säger att krypto och distribuerade finansiella tillgångar (defi) har potential att utgöra “verkliga risker” för finansiell stabilitet. Det har flera regulatoriska förslag för att slutföra Crypto Asset Markets Bill (MiCA).

Lagard om kryptoreglering

ECB:s ordförande Christine Legard talade om regleringen av kryptovalutor under en debatt i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor på måndagen. Hon sa:

Vi tror, ​​när vi påbörjar detta arbete kring kryptovalutor och risken de utgör, att kryptovalutor och distribuerad finansiering (defi) har potential att utgöra verkliga risker för den finansiella stabiliteten.

“Detta kommer att vara fallet särskilt om den snabba tillväxten av marknader och tjänster för kryptotillgångar fortsätter … och interaktionen med den traditionella finanssektorn såväl som med den bredare ekonomin kommer att intensifieras”, tillade ECB.

Hon noterade dock: “För nu är kopplingarna mellan privata kryptotillgångar och traditionell finansiering fortfarande begränsade – för nu.”

Lagard fortsatte med att prata om lagförslaget Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Hon betonade att European Systemic Risk Board (ESRB), som leds av henne, “stödjer behovet av ett snabbt antagande och implementering” av MiCA.

Chefen för ECB noterade att den var uppmuntrad av MiCAs framsteg. Men hon tillade att såvitt hon förstår kommer det “inte att implementeras förrän 2024”, vilket hon betonade “är långt borta”.

Han föreslog sedan Gard några fler bestämmelser för MiCA:s nuvarande lagförslag. Med hänvisning till MiCA-lagförslaget med ytterligare bestämmelser som MiCA2, förklarade hon att MiCA2 “bör ta itu med risken för sammankoppling i förhållande till finansinstitutens exponering för kryptotillgångar”.

Det borde också “helt täcka decentraliserade finanser (defi)” och reglera kryptos spel- och utlåningsaktiviteter, sa hon. ECB:s chef noterade att MiCA:s nuvarande lagförslag inte täcker bitcoin, men den hoppas att den kommer att täcka MiCA2.

Vad tycker du om kommentarerna från ECB:s ordförande Christine Legard? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

Kevin, en österrikisk ekonomistudent, hittade Bitcoin 2011 och har varit evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, system med öppen källkod, nätverkseffekter och kopplingen mellan ekonomi och kryptografi.

Fotokredit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

varning: Den här artikeln är endast i informationssyfte. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller support för några produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com Ger inte investerings-, skatte-, juridisk eller redovisningsrådgivning. Företaget och skribenten är inte ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användningen eller tilliten till något innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.

Leave a Comment