Kolumn: Marknaderna är inte redo för de japanska och schweiziska centralbankernas likviditet

ORLANDO, FLORIDA, 23 juni (Reuters) – Om uppskattningar att världsmarknaderna står inför en rekordstor likviditetsminskning på 4 biljoner dollar under de kommande 18 månaderna är till och med nära nog, håll hatten.

Vissa analytiker på Morgan Stanley uppskattar att G4:s centralbanker – USA:s centralbank, Europeiska centralbanken, Bank of Japan och Bank of England – kommer att krympa sina balansräkningar, genom kvantitativa lättnader (QT), i slutet av nästa år.

Uppskattningen inkluderar inte den schweiziska centralbanken (SNB), en av de största likviditetsleverantörerna i världen under det senaste decenniet.

Registrera dig nu för obegränsad fri tillgång till Reuters.com

Kanske ännu viktigare än SNB-räntehöjningen på 50 räntepunkter förra veckan, var medgivandet att francen var rimligt värderad, vilket tyder på att valutamarknadsinterventioner de senaste åren har kommit till ett slut.

Om så är fallet kan SNB:s roll som en marginell men stabil köpare av amerikanska och euroområdets obligationer och megaaktier på Wall Street upphöra.

SNB:s balansräkning uppgår till cirka 1 biljon dollar, jämfört med cirka 200 miljarder dollar 2010. Detta är i genomsnitt cirka 70 miljarder dollar som hälls ut på världsmarknaden varje år, som nu kan försvinna.

Detta är en stark signal om att även de mest joniska centralbankerna i världen ändrar riktning. Även om vi inte är där än, skulle en ännu större chock vara att Bank of Japan (BOJ) kräver en dag för sin avkastningskontrollpolicy att köpa obegränsade statsobligationer för att begränsa avkastningen till 10 år till 0,25%.

På vissa sätt är Morgan Stanleys likviditetsdräneringsuppskattning på 4 biljoner dollar ännu mer häpnadsväckande eftersom den förväntar sig att BOJ:s bidrag är noll.

“SNB och BOJ har bidragit till ett mycket betydande likviditetsflöde under åren som har lett till stora inflöden till tillgångsmarknaderna. Om det hade stoppats, oavsett anledning, skulle det ha varit väldigt dramatiskt”, säger Jens Nordwig, grundare och VD för Accent Data.

Bild på Reuters
Bild på Reuters

‘ZIRP’ och ‘NIRP’

Japans bidrag till den globala marknadens likviditet kan inte överskattas – genom BOJ:s oöverträffade balansräkningsexpansion och japanska investerares förvärv av utländska fastigheter.

BOJ har fört en politik med nollräntor (ZIRP) och kvantitativa lättnader (QE) i flera år, och de stora och ackumulerade överskotten i landets bytesbalans har plöjts tillbaka till högre avkastningstillgångar utomlands.

Japan har länge varit det största fordringsägarlandet i världen och dess nettoandel av utländska tillgångar, ackumulerade under de senaste decennierna, i synnerhet nådde en topp på 3,24 biljoner dollar förra året.

SNB har under tiden stigit till bättre kurser och pressat dem under noll – ‘NIRP’, eller negativ räntepolitik – och har hällt ut hundratals miljarder dollar i kontanter ackumulerade genom fortsatta interventioner på valutamarknaden över världens stora obligationssegment och aktiemarknader.

Unikt bland de stora centralbankerna är SNB ett börsnoterat företag och även en stor investerare på utländska aktiemarknader. En fjärdedel av dess balansräkning är i utländska aktier, – en rekordandel – en stor del av den på Wall Street i miljarder dollar i företag som Apple (AAPL.O) Microsoft och Amazon.

Bild på Reuters

BREXIT & PLAZA

Några av de största aktie- och obligationsmarknaderna i världen har haft en av de sämsta resultaten under första halvåret sedan den stora depressionen, då Fed höjde räntorna, signalerade fler resultat och precis började sänka sin balansräkning via QT.

Som följande diagram från Exante Data visar är det totala beloppet av bankreserver som skapats av BOJ och SNB för förvärv av finansiella tillgångar framför allt som en del av BNP. BOJ:s banktillgodohavanden uppgår till 104 % av BNP, och -88 % av SNB.

Bild på Reuters

SNB:s hökiska axel kommer så småningom att stoppa ackumuleringen av “potentiella insättningar” genom försvagningen av Frank-valutan, och en 30-procentig nedgång på Nasdaq i år kan minska dess aptit att lägga till 177 miljarder dollar till aktieportföljen.

För Japan har investerarnas köp av utländska aktier och obligationer sedan lanseringen av Avnomix 2013 uppgått till cirka 15-20 miljarder dollar i månaden på ett 12-månaders glidande medelvärde, och nådde en topp 2016.

Förra året sålde de dock utländska aktier och deras obligationsköp avtog ytterligare.Som noterats i Exante Data förnyade de blygsamma utländska aktieköp i år igen, men blev säljare av utländska obligationer.

Bild på Reuters

Men yenen har precis nått en 24-årig lägsta nivå mot dollarn på cirka 136 yen, och i vissa index är den den svagaste på 50 år vid ett realt effektivt växelkursindex. Om inflationstrycket i Japan äntligen upptäcks, skulle effekten av en potentiell BOJ-axel bli enorm.

“Någon gång måste de gå ut, och när de gör det kommer det att vara som en av de dagar som folk kommer ihåg i sina karriärer, som Brexit, eller för de äldre björnarna där ute, Plaza,” sa Mark. Chandler, vd för Bannockburn Global Forex, hänvisar till att Storbritannien lämnade EU 2016 och G5:s samordnade ansträngning för att försvaga dollarn 1985.

Relaterade kolumner:

– Centralbankernas fulla makt att absorbera global likviditet (17 juni) Läs mer

– Ingenstans att springa, ingenstans att gömma sig som stagflationsbett (13 juni) Läs mer

De åsikter som uttrycks här är författarens, som har en krönika i Reuters

Registrera dig nu för obegränsad fri tillgång till Reuters.com

Av Jamie McGiver; Redigerad av Susan Fenton

Våra standarder: Thomson Reuters principer för förtroende.

Åsikterna som uttrycks är författarens. De återspeglar inte åsikterna från Reuters News, som, enligt principerna om förtroende, är engagerade i integritet, oberoende och opartisk frihet.

Leave a Comment