Kan marknaden ha fel om aktien?

Med aktien ned 16 % under de senaste tre månaderna är Gentherm ( NASDAQ:THRM ) lätt att förbise. Aktiekurserna drivs dock vanligtvis av företagets långsiktiga ekonomiska hälsa, vilket i det här fallet ser ganska respektabelt ut. Specifikt bestämde vi oss för att studera av Gentherm ROE i den här artikeln.

Avkastningen på eget kapital eller ROE är en viktig faktor för en aktieägare att överväga eftersom det talar om för dem hur effektivt deras kapital återinvesteras. Kort sagt visar ROE vinsten som varje dollar genererar i förhållande till aktieägarnas investeringar.

Kolla in vår senaste analys för Gentherm

Hur beräknar man avkastning på kapital?

Avkastning på kapital kan beräknas med formeln:

Avkastning på eget kapital = nettovinst (från kvarvarande verksamhet) ÷ eget kapital

Så baserat på formeln ovan är ROE för Gentherm:

8,5 % = 55 miljoner USD ÷ 643 miljoner USD (baserat på de sista tolv månaderna till juni 2022).

Med ‘avkastning’ avses företagets vinst det senaste året. Så detta betyder att för varje $1 av sin aktieägares investering gör företaget en vinst på $0,08.

Vad är sambandet mellan ROE-investeringar och vinsttillväxt?

Hittills har vi lärt oss att ROE mäter hur effektivt ett företag genererar sina intäkter. Baserat på hur mycket av sina intäkter företaget väljer att återinvestera eller “behålla” kan vi sedan uppskatta företagets framtida förmåga att generera vinst. Generellt sett har företag med hög avkastning på kapital och vinstbehållning, allt annat lika, högre tillväxt än företag som inte delar dessa egenskaper.

Gentherms resultattillväxt och 8,5% ROE

På ytan är Gentherms ROE inte mycket att prata om. En annan snabbstudie visar att företagets ROE också ligger under branschgenomsnittet på 14%. Gentherm lyckades fortfarande se en anständig nettovinsttillväxt på 17 % under de senaste fem åren. Därför kunde ökningen av företagets vinst troligen ha orsakats av andra variabler. Till exempel kan företagets ledning ha tagit några bra strategiska beslut, eller så har företaget en låg lönekvot.

Som ett nästa steg jämförde vi Gentherms nettovinsttillväxt med branschen, och tyvärr fann vi att tillväxten företaget har sett är högre än den genomsnittliga tillväxten i branschen på 12 %.

tidigare vinster

tidigare vinster

Vinsttillväxt är en enorm faktor vid aktievärdering. Det är viktigt för en investerare att veta om marknaden kommer att prissätta företagets förväntade vinsttillväxt (eller nedgång). Genom att göra detta får de en uppfattning om beståndet är på väg mot klart blått vatten eller om lerigt vatten väntar. En bra indikator på förväntad vinsttillväxt är P/E-talet som bestämmer priset marknaden är villig att betala för en aktie baserat på dess vinstutsikter. Så du kanske vill Kontrollera om Gentherm handlas till ett högt P/E eller ett lågt P/Ei förhållande till sin bransch.

Använder Gentherm sina vinster på ett effektivt sätt?

Gentherm betalar ingen utdelning, vilket innebär att alla dess vinster återinvesteras i verksamheten, vilket förklarar den sunda vinsttillväxten företaget har sett.

Sammanfattning

Sammantaget känner vi att Gentherm har några positiva egenskaper. Med en hög återinvesteringstakt, om än med en låg ROE, kunde företaget se en betydande tillväxt i sina vinster. Med det sagt, tittar vi på aktuella analytikeruppskattningar, fann vi att bolagets resultat förväntas ta fart. Är dessa analytikers förväntningar baserade på de breda förväntningarna på branschen, eller på företagets fundamenta? Klicka här för att gå till vår analytikerprognossida för företaget.

Har du feedback på den här artikeln? Rädd för innehållet? Vara i kontakt med oss ​​direkt. Alternativt, maila redaktionen (at) simplywallst.com.

Den här artikeln av Simply Wall St är generell till sin natur. Vi tillhandahåller kommentarer baserade på historiska data och analytikerprognoser endast genom att använda en opartisk metod och våra artiklar är inte avsedda som finansiell rådgivning. Det utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller din ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys som drivs av grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till senaste företagsmeddelanden som är känsliga för pris eller kvalitetsmaterial. Simply Wall St har ingen position i någon av de nämnda aktierna.

Gå med i en betald användarundersökningssession
Du kommer att få en Amazon presentkort för $30 under en timme av din tid samtidigt som du hjälper oss att bygga bättre investeringsverktyg för enskilda investerare som du. Registrera här