Hur inflation och räntor kan påverka Italiens budget

BInnan Gud En epidemi har orsakat spänning bland ekonomer att de realräntestater som har betalat för sina skulder har sjunkit under den ekonomiska tillväxttakten i de flesta rika länder, vilket gör det möjligt för regeringar att spendera mer fritt och oroa sig mindre för att begränsa skulden. Men centralbankernas kamp mot inflationen i dag hotar att vända detta förhållande på huvudet, vilket gör den finanspolitiska situationen för regeringar med skulder farligare.

När räntorna är lägre än tillväxttakten kan regeringar ha initiala budgetunderskott (d.v.s. underskott innan räntebetalningar beaktas) utan skuld tillbnp Förhållandet går nödvändigtvis upp. Men när räntorna överträffar ekonomisk tillväxt är initiala överskott det enda sättet att upprätthålla skuldstabilitet. Ju högre initial skuld, desto mer bältes åtdragning behövs.

Lyckligtvis sänker inflationen realräntorna, så de flesta länder kommer att dra nytta av finansiell välfärd i år. En del av deras skulder kommer med andra ord att bli uppblåsta. Men om centralbankerna lyckas få ner inflationen och om höga räntor fortsätter kan det bli mer smärtsamt. Bilden ser särskilt oroande ut i Italien. Den tredje största ekonomin i euroområdet hade en offentlig nettoskuld på nästan 140 % bnp Förra året. Dess regering betalar för närvarande cirka 3,5 % för att låna ut i tio år.

Exakt var Italiens skuld- och lånekostnader kommer att stabiliseras efter energikrisen är oklart. Vår tabell visar en mängd olika kombinationer av skuldkostnader och finansieringskostnader, och vad de antyder på statsbudgeten var en tillväxt som skulle matcha genomsnittet. imf Prognos under 2022-27, och inflationen kommer att falla till Europeiska centralbankens mål på 2%. I verkligheten är den genomsnittliga löptiden för italienska skulder nästan åtta år, så det kommer att ta tid för dess genomsnittliga finansieringskostnad att stiga till de nivåer som visas på höger sida av tabellen.

Med finansieringskostnader på 3 % och lägre kan Italien hantera små initiala underskott och ändå överstiga sin skuld. (Tabellen visar också en udda effekt av tillväxt över räntor: att skuldstabilitet är lättare att uppnå när den initiala skulden är högre.) Men när räntorna stiger kräver stabilitet initiala överskott på 2 % eller mer. Den enda gången Italien har hanterat en så stram budget sedan den globala finanskrisen var 2012, på höjden av den europeiska åtstramningen.

För mer expertanalys av de största berättelserna inom ekonomi, affärer och marknader, registrera dig för Money Talks, vårt veckovisa nyhetsbrev.

Leave a Comment