Hur indianhotell har kommit ut på marknaden

Indian Hotels Co. Ltd, som omfattar mer än 7 500 rum i slutet av 22, förväntas få stöd av den kraftigt ökade efterfrågan mitt i ökningen av fritidsresor, affärsevenemang och affärskonferenser. Denna pipeline är spridd över dess varumärken som Taj, SeleQtions, Vivanta och Ginger. Under det senaste räkenskapsåret lade företaget till 1 156 operationssalar, vilket höjde det totala antalet till 20 581 i slutet av FY22.

För närvarande borde FY23 komma ut bättre. Analytiker uppskattar att den oberoende beläggningen i FY23 når/överstiger pre-cube eller FY20 nivån på 67%. Det var cirka 53% under FY22. Också priset på det genomsnittliga oberoende rummet, vilket var 9 717 under FY22, förväntas förbättras mitt i stigande efterfrågan.

Behöver en uppgradering

Visa hela bilden

Behöver en uppgradering

Ökningen av internationella resor bådar gott, eftersom utlandsaktiviteten bidrog med cirka 19 % till Indian Hotels konsoliderade rörelseintäkter vid FY22.

Affärsresultatet i april 2022 är bättre än i april 2019, sade företaget i sin nyligen släppta årsrapport. “Intäkterna i april/22 maj för indiska hotell är 10 % högre än nivåerna före Covid och med kontinuerlig insamling av affärsresor tillsammans med fritid, förväntar vi oss FY23E-intäkter och FY24E-intäkter på 104% och 122% från Cubid (FY20)-perioden nivåer, respektive”, sa ICICI Securities analytiker i en rapport den 22 juni. FY20:s konsoliderade omsättning var 4,463 miljoner Rs.

Dessutom har distansarbete lett till framväxande trender som arbete (arbete plus semester), vilket inspirerar hotell att erbjuda boende i hemmet när efterfrågan ökar. Indian Hotels ökar sin närvaro i detta segment under varumärket amã Stays & Trails. Denna portfölj, som i slutet av FY22, inkluderade 80 amã-bungalows med 47 sådana hemvärdar i aktion.

India Hotels årsrapport upprepade sina mål som en del av Ahvaan 2025-strategin. Den syftar till att ta det totala antalet hotellportföljer till mer än 300 och uppnå ett förhållande på 50:50 mellan ägda/hyrda och förvaltade hotell. Antalet hotell i drift på slutet av 22 var 175. Företaget fortsätter att fokusera på att öka sin tillgångsportfölj och tillväxt genom förvaltningskontrakt.

“Modellen av dess lätta tillgångar och nya och förnyade intäktsströmmar, med högre Ebitda-marginaler (vinst före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar), bådar gott för en expansion av rörelsekapitalavkastningen”, säger Motilal Oswals finansanalytiker i en rapport den 22 juni.

Enligt Ahvaans strategi planerar man att uppnå en konsoliderad Ebitda-marginal, som inkluderar övriga intäkter, på 33% upp till de senaste 26 åren med 35% av Ebitda-divisionen i nya lednings- och affärsdistrikt. Detta backas upp av kostnadskontrollinsatser som att minska företagets omkostnader som andel av koncernens intäkter till 5 % under FY26 från 8 % under FY20. För FY20 och FY22 var Ebitda-marginalen 24% respektive 17,4%.

Indian Hotels strävar också efter att upprätthålla en nettokassa. Bolaget var fritt från nettoskuld den 31 mars med hjälp av medel som samlats in genom institutionell placering och företrädesemission. Allt är dock inte tokigt. Återuppkomsten av Cubid-fall i affärs- och turistcentra som Mumbai och Kerala kommer att hämma återhämtningen i efterfrågan. I händelse av allvarliga driftstörningar förväntas tillväxtplanerna för indiska hotell att släppas.

Höga inflationsnivåer är också en anledning till oro eftersom detta kan resultera i lägre diskretionära utgifter. Dessutom kan marginalen påverkas då utbildnings- och rekryteringskostnaderna kommer att öka i takt med att efterfrågan ökar.

För nu tycks investerare ta hänsyn till den starka prognosen eftersom aktier har stigit 23,7% i CY22 hittills jämfört med en 12% nedgång i Nifty 500-index.

Registrera dig för Mintblad

* Vänligen ange en giltig e-postadress

* Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Leave a Comment