Goldman Sachs “ny central sidrisk” för inflationsförväntningar (spoiler – politisk medvetenhet)

Goldman Sachs på en annan utmaning för den amerikanska centralbanken Federal Reserve i dess kamp för att bromsa den skyhöga inflationen:

  • Ytterligare potentiella höjningar av mat- och gaspriserna är den största risken för konsumenternas inflationsförväntningar.
  • Men en annan stor risk är den närmaste störtfloden av politiska annonser som lyfter fram hög inflation inför mellanårsvalet under de kommande månaderna.
  • Inflationsförväntningarna har historiskt sett varit ganska känsliga för politiska utfall, och väljarna rapporterar att inflationen kommer att vara en av huvudfrågorna i höst.

GS hävdar att en sådan utveckling skulle vara ny, osedd i många decennier:

  • Det finns begränsade bevis tillgängliga om sambandet mellan politisk medvetenhet och konsumenternas inflationsförväntningar eftersom inflationen har tämjts och därför inte har varit en betydande kampanjfråga under de senaste decennierna. Nya akademiska studier tyder dock på att mycket av spridningen i inflationsförväntningarna beror på skillnader i tillgänglig information och att inflationsförväntningarna förändras när ny information tillhandahålls.

Och vad kommer Fed att göra?

  • Fed-tjänstemän kan känna sig tvungna att reagera kraftfullt även på ytterligare måttliga ökningar av långsiktiga inflationsförväntningar. Som ett resultat av detta ser vi att den förestående anstormningen av inflationsinriktade politiska annonser ökar risken att Fed kan fortsätta att strama åt aggressivt även om den ekonomiska aktiviteten avtar kraftigt.

Detta kan vara lättare än att tämja inflationen i ett val:

Powell Moses

Leave a Comment