Goldman Sachs McLaren

Som företag hjälper vi kunder att arbeta mot sina mål inom klimatförändringar och koldioxidminskning i den reala ekonomin. Vi erbjuder holistiska lösningar till kunder genom att utnyttja kommersiella möjligheter och kapitallösningar i hela företaget, inklusive noll-net konsultation, fusioner och förvärv, finansiering, förnybara och alternativa bränslen, bränslen och koldioxidavskiljning, kommersialisering och koldioxidkompensationsstrategi.

Vår hållbara bankgrupp hjälper kunder att finansiera ren energi och omställningsprojekt som tillför ytterligare källor till nollenergi kol och bränslen till nätverket. Gruppen arbetar med kunder över hela världen inom kommersialisering av energiteknik, utveckling av naturbaserade lösningar, energiomställningslösningar och breda strategier för koldioxidutsläpp. Vi använder vår personal och expertis för att hjälpa kunder och investerare att utveckla lösningar för att öka produktionen av biobränsle, inklusive förnybar diesel, förnybar naturgas, hållbart flygbränsle, etanol och andra alternativa bränslen.

Goldman Sachs har åtagit sig att hjälpa sina kunder, partners och samhällen där de arbetar för att främja deras resa mot noll och mer inkluderande nettotillväxt.

Leave a Comment