Förhandsvisning: ECB:s vandringscykel blir mindre recessionskänslig än trott — 75 bps kommer

jag är skrev om Farorna med gårdagens centralbankstänk och den representativa globala frågan just nu sammanfattades bäst av ECB:s Schnable i Jackson Hole:

“Även om vi går in i en lågkonjunktur har vi inget annat val än att fortsätta på normaliseringens väg… Om inflationsförväntningarna försvagas skulle påverkan på ekonomin bli ännu värre.”

Denna tolkning och liknande uttalanden från andra övertygade ekonomer på Deutsche Bank att göra tre ändringar i sin ECB-uppmaning.

Den första är höjningen av terminalräntan till 2,50 % från 2,00 %. För det andra avbrytes räntehöjningen på 1,00 % i slutet av 2022, där toppen nu kommer i april med den fortsatta höjningen. Slutligen förväntar de sig en uppgång med 75 bps på torsdag från 50 bps tidigare.

“Två saker tippar balansen mot en större ökning. Den ena är uppåtöverraskningen på det snabba HIKP-trycket i augusti, som upprepar ett mönster och garanterar en stor uppgradering av ECB-personalens inflationsprognoser i september. Den andra är den betydande minoriteten i ECB-rådet Medlemmar som kräver en ökning med 75 punkter ligger på bordet. Med stigande oro för ihållande inflation och priserna som sannolikt kommer att förbli under neutrala även efter en ökning med 75 punkter, har höklägret farten.”

Men de noterar att det är ett nära samtal och citerar specifikt Lane, Villeroy och Rahn som talar för en “ordnad” eller “jämn” resehastighet.

Argumenten för upp till 50 bps inkluderar:

 • Att undvika en känsla av panik
 • Inflationssiffrorna är inte sämre än i juli
 • Uppströms prispressen är på topp
 • Inflationsförväntningarna stabiliseras
 • En oundviklig lågkonjunktur
 • Intervention på elmarknaden
 • Italiensk politisk osäkerhet

Argument för 75 bps:

 • Uppgången på 50 bps i juli bröt ingenting
 • Måste komma ikapp
 • Snabb återgång till neutralläge
 • Hushållens inflationsförväntningar är på en ny topp
 • ECB:s känslighet för växelkurser
 • Ekonomiska villkor inte definitivt snäva
 • Rädsla för andra omgångens effekter
 • De faktiska inflationsprognoserna jämfört med de prognostiserade bortförandena

En sak de också kommer att fokusera på är en “betydande” nedgradering av BNP-prognosen för 2023, där Deutsche Bank prognostiserar +1,0% tillväxt jämfört med deras egen prognos på -0,3%.