Michelle Bauman

  • Ytterligare 75 bps är lämpliga i juli och höjningar med minst 50 bps i “nästa möten”
  • Ytterligare resor kan behövas i efterhand, beroende på hur ekonomin utvecklas
  • Jag är fast besluten att återföra de riktiga Fed-medlen till positivt territorium
  • Det är vettigt att så småningom sälja Feds MBS-innehav
  • Bristen på arbetskraft kommer sannolikt att fortsätta inom många sektorer
  • Globala leveranskedjaproblem kvarstår eftersom cobid lock i Kina bromsar produktionen
  • Behöver använda Fed-verktyget för att hantera inflation

Det är starka kommentarer. 75 bps tar Fed till 2,25-2,50 % vid nästa session. 50 bps ökningar kan ses i “nästa sessioner” minst 3 sessioner, vilket kommer att nå 3,75% -4,00%.

För närvarande är Fed-fondmarknaden prissatt till en topp i intervallet 3,25-3,50 % när fokus skiftar till tillväxt.