Exklusivt: Grekland kommer för första gången att betala tillbaka räddningslån i euroområdet i förtid

Greklands nationella flagga vajar i Oia, efter utbrottet av coronavirussjukdomen (COVID-19), på ön Santorini, Grekland, den 6 maj 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Registrera dig nu för gratis, obegränsad tillgång till Reuters.com

ATHEN, 8 september (Reuters) – Grekland kommer att betala tillbaka 2,7 miljarder euro i lån som är skyldiga till euroområdets länder i förtid under det första räddningsstödet som det fick under sin decennielånga skuldkris, sa tjänstemän från finansministeriet till Reuters på torsdagen.

Grekland, euroområdets mest skuldsatta land, kom ur sin tredje internationella räddningsaktion 2018 och har sedan dess enbart förlitat sig på obligationsmarknaderna för att täcka sina upplåningsbehov.

Detta kommer att vara första gången som man betalar tillbaka sin räddningsskuld i euroområdet i förtid. Att göra det är en del av dess återhämtningsstrategi eftersom den vill förbättra sin skuldhållbarhet.

Registrera dig nu för gratis, obegränsad tillgång till Reuters.com

“Vi planerar att återbetala tidigare 2,7 miljarder euro (2,7 miljarder dollar) av GLF-lån förfallna 2023”, sa en av tjänstemännen till Reuters på villkor att de är anonyma och tillade att betalningen skulle göras i slutet av året.

“På detta sätt kommer vi att jämna ut återbetalningsprofilen för vår skuld och sänka vårt lånebehov för nästa år i en stigande räntemiljö”, tillade källan.

Euroområdet och Internationella valutafonden lånade landet mer än 260 miljarder euro under krisen som bröt ut i slutet av 2009, i utbyte mot stränga åtstramningsåtgärder i Grekland.

Aten betalade tillbaka Internationella valutafonden, som gav den 28 miljarder euro mellan 2010 och 2014, i april, två år före schemat och planerar en liknande strategi med räddningslån för euroområdet.

Länder i euroområdet gav Grekland 53 miljarder euro i bilaterala grekiska lånefacilitet (GLF) lån under sin första räddningsaktion, med betalningar spridda fram till 2041. Med den planerade betalningen kommer Grekland att återbetala totalt 8 miljarder euro, sa tjänstemannen.

Lånekostnaderna i Greklands 10-åriga skuldzon har mer än tredubblats sedan början av året, vilket återspeglar en bredare ökning av euroområdets obligationsräntor, med marknader som förväntar sig en ökning med minst 50 punkter av Europeiska centralbanken i slutet av året för att dämpa inflationen.

Räntan på statens 10-åriga väggobligation låg på 4,17% på torsdagen.

Grekland har en kassareserv på cirka 39 miljarder euro, tillräckligt för att täcka sitt lånebehov i minst två år utan att tappa internationella obligationsmarknader.

Den har hittills i år lånat cirka 7 miljarder euro genom att sälja nya obligationer och genom att återöppna befintliga obligationer.

($1 = 1,0023 euro)

Registrera dig nu för gratis, obegränsad tillgång till Reuters.com

Rapportering av Lepatris Papadimes; Redigerad av Hugh Lawson

Våra standarder: Thomson Reuters Trust Principles.