EU:s regeringar delar ut 20 miljarder euro i undantag från koldioxidmarknaden för sjöfart

Regeringsministrarna håller på att dela ut undantag för 20 miljarder euro till sjöfartsindustrin på den nya marina koldioxidmarknaden (ETS), enligt ny analys. Transport & (T&E), som utförde rapporten, uppmanar regeringar att sätta principen om att förorenaren betalar först och avsluta omotiverade utdelningar till industrin med dåliga miljöresultat.

Förra året tillkännagav Europeiska kommissionen det viktiga beslutet att införa sjöfart på EU:s koldioxidmarknad. Förslaget befinner sig nu i trilogstadiet, där nationella regeringar offentliggör de sista detaljerna i förslaget inför kommissionen och Europaparlamentet.

Regeringar vill fasa in (när koldioxidmarknaden kommer igång fullt ut) ETS, medan EU-parlamentet har föreslagit att programmet ska starta 2023 utan infasningen. Om det upphävs, som parlamentet föreslår, skulle utsläppstaket öka med 154 MtCO2 under sju år.

Jacob Armstrong, Sustainable Shipping Officer på T&E, sa: “ETS är en milstolpe möjlighet att beskatta föroreningar från fartyg och använda de pengarna för att finansiera sjöfartens koldioxidutsläpp. En försenad fas av sjöfartens koldioxidmarknad riskerar att ge en stor och omotiverad subvention till storföretagen.”

I det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen är alla fartyg under 5000 bruttoton (GT) undantagna trots avsevärda utsläpp från dessa fartyg. Fartyg med stora utsläpp som betjänar olje- och gasanläggningar till havs är också undantagna. Förslaget omfattar endast koldioxid och tillåter metan från LNG-fartyg att läcka av kroken[1].

Europaparlamentet tog bort de flesta undantagen från kommissionens förslag före sommaruppehållet, men EU:s medlemsländer erbjöd ett mycket mindre ambitiöst förslag. Spanien och Grekland begär till exempel undantag för färjor till öarna, medan Finland vill undanta fartyg som passerar is.

Jacob Armstrong avslutade: “Nationella intressen gör ett hån mot principen om att förorenaren betalar. Det är lätt att elektrifiera färjor medan olje- och gasservicefartyg till havs är tunga förorenare. De bör inte undantas. Att införa en koldioxidmarknad för sjöfarten är ett stort steg framåt, men för det för att arbeta effektivt kan länder inte välja vilka utsläpp som ska prissättas.”

Rådets ståndpunkt – som återspeglar de nationella regeringarnas – ger ytterligare undantag för 20 miljarder euro mellan 2023 och 2030 jämfört med EU:s verkställande organs ambitiösa förslag 2021. Europaparlamentets ståndpunkt skulle dock öka intäkterna med 43 miljarder euro, enligt T&E:s analys Visar. T&E rekommenderar att EU antar den mest ambitiösa koldioxidmarknaden som möjligt och använder medlen för att stödja utbyggnaden av gröna sjöfartsbränslen, som väte, detta decennium. [2].

slutar

Anteckningar till redaktören

[1] Medan fartyg med flytande naturgas (LNG) släpper ut mindre koldioxid (CO2) än traditionell eldningsolja, är de inte nollutsläpp och släpper ut betydande mängder metan, vilket värmer atmosfären 80 gånger mer än CO2 på kort sikt. Se T&E:s tidigare utredning.

[2] T&E:s analys visar att kanalisering av intäkter från ETS till Contracts for Difference (CfDs) – subventioner för att driva fartyg på grönt bränsle till samma kostnad som konventionellt bränsle – skulle kunna leda till transport av 9 miljoner containrar.