Bogota Mobile Secretariat (SDM) har samarbetat med ClearRoad för att lansera en tremånaders pilot i staden Bogota, Colombia för att testa genomförbarheten av en telefonbaserad app för mätning av trängsel, trafikledning och tillhandahållande av data om trängselprisstrategier.

Piloten, kallad ParceGo, syftar till att förbättra trafikledningen, minska utsläppen av växthusgaser och förbättra invånarnas liv.

‘)
}
// –>