En “omkalibrering” av fastighetsmarknaden pågår

En

Fastighetsmarknaden är “omkalibrerad” men den måste ses i samband med ekonomiska händelser, ring agenterna.

Chris McLean, VD för The Guild of Property Professionals, förutspådde att prisåterställning och en nedgång i försäljningen förväntas under de kommande månaderna.

Men han tillade att det borde ses i sammanhanget av ekonomisk historia, den frenetiska post-pandemiska marknaden och de långsiktiga utsikterna.

Medan årets höststatistik gav en nykter bedömning av den brittiska ekonomin, betonar Maclean att utsikterna för bostadsmarknaden är mindre dramatiska än under 1989-1993 och 2008 års finanskris.

McLean sa: “Inflationen förväntas nå en topp under det sista kvartalet 2022 innan den mattas tillbaka under 2023, och arbetslösheten ser ut att förbli under 10-årsgenomsnittet på 5,3%.

“Den globala finanskrisen, orsakad av att banker lånade ut mer än låntagarna hade råd att betala, ledde till de strängare hypotekslånekriterierna som införts sedan 2014. Idag har bara 4,2 % av husägarna mindre än 10 % eget kapital i sitt hem.”

Han noterar att den årliga tillväxten i brittiska huspriser har dämpats från den tvåsiffriga tillväxt som har präglat marknaden under de senaste månaderna, med alla större index som placerar tillväxten stadigt i ensiffrigt när året slutar.

McLean tillade: “Med 7,2 % under året fram till oktober är den årliga pristillväxten fortfarande betydligt starkare än genomsnittet på 3,3 % mellan 2010 och 2019. Sedan juni 2020 har de genomsnittliga fastighetspriserna stigit med nästan 50 000 pund, motsvarande 24 %, med låsningar och livsstilsförändringar som sporrar marknaden.

“En ensiffrig priskorrigering förväntas för 2023/2024 innan pristillväxten förväntas komma tillbaka 2025.

“Köpare kommer att fortsätta att åtnjuta en stämpelskatt på 0 % upp till 250 000 £ fram till mars 2025. Med nästan en av tre “etablerade” flyttare kommer sådana köpare att erbjuda försäljningsmöjligheter. Men en realistisk prissättning för marknadsförhållanden kommer att vara avgörande för att uppnå en försäljning när marknaden anpassar sig”.

Enligt McLean, med undantag för 2021, bör detta år vara den mest trafikerade marknaden sedan 2017.

Zopella uppskattar att det för närvarande finns cirka 293 000 försäljningar i pipelinen som ska slutföras före slutet av 2022, sa han och tillade: “Försäljningsvolymerna förväntas vara runt en miljon år 2023, en nivå mer i nivå med den pre-pandeminormen. I oktober ökade nya utbudet till marknaden med 13 % jämfört med för ett år sedan, även om lagernivåerna fortfarande är låga med historiska standarder.”

“Förväntningarna på räntor, räntor och swapräntor är 1% bättre än i omedelbara efterdyningar av finansministeriets “tillväxtplan”, även om bolåneräntor på 5% till 6% kommer att vara normen för dem som vill köpa eller lägga om bolån.

“Det råder ingen tvekan om att 2023 oundvikligen kommer att visa sig vara en helt annan bostadsmarknad än 2022, men det kommer fortfarande att finnas köpare som behöver köpa och säljare som behöver sälja. På längre sikt är tillväxtprognoserna fortsatt positiva.”