En man i domstol för att ha använt en telefon när han körde på en väg i Cornwall

En TRURO-man har diskvalificerats från att köra bil efter att ha dömts av en domstol i Cornwall.

Giles King, 57, från Valley Road i Mount Hawke, Truro, infann sig inför domare vid Bodmin Magistrates’ Court onsdagen den 21 september 2022 för att ha använt en mobiltelefon eller handhållen enhet när han körde ett motorfordon på en väg. .

Brottet skedde i Truro, där King visade sig ha använt en mobiltelefon eller handhållen enhet när han körde ett motorfordon på en väg, nämligen Race Hill i Truro.

Det var bevisat att King begick brotten i ett enda rättsligt förfarande – ett förfarande som hänvisar till ärenden som involverar vuxna personer som endast anklagas för korta brott, utan fängelsestraff, och tillåter ärenden att handläggas av en enda domare utan att någon av parterna behöver närvara. . tingsrätten.

Under sin dom, diskvalificerades King från att inneha eller erhålla ett körkort i sex månader och hans körrekord godkändes med sex straffpoäng.

Domarna noterade att domen berodde på Kings register över upprepade brott.

Han bötfälldes också 105 pund och dömdes att betala ett brottsoffertillägg på 34 pund och kostnader på 90 pund.

Rätten noterade också hur Kings erkännande av skulden beaktades vid utdömandet av straffet.