En halv dollar på G10 FX; 4 anledningar till att dollarn kommer att förbli stark – BofA

Kung Dollar

Bank of America Global Research upprätthåller en hausseartad bias på dollarn fram till andra halvåret.

Som dollarn stärktes till vår Utanför-Bullet konsensus prognoser, vi förväntar oss att det förblir starkt. Fyra förare har stött den amerikanska dollarn i år och vi ser dem fortfarande i kraft.

1-Fed är bland de mest hökiga centralbankerna i G10, eftersom den står inför hög inflation i en överhettad ekonomi, medan resten främst försöker ta itu med effekterna av den andra omgången av negativa chocker. 2-
“USA är oberoende av energi och dess bytesvillkor har inte försämrats till följd av höga energipriser, speciellt jämfört med euroområdet och Japan”, konstaterar BofA.

3-
Försäljningen av aktierna, till stor del på grund av åtstramningen av Feds policy, stödde den amerikanska dollarn, även mot JPY, eftersom vi fortfarande ser utträden från Japan för att dra nytta av ambitionen. 4- Kinas svaga ekonomi, eftersom landet följer sin noll-COVID-policy, och svagheten i CNY har stött den amerikanska dollarn, särskilt mot euron, eftersom USA är mindre beroende av Kina för sin export”, tillägger BofA.

För idéer om handel i banker, Kolla in eFX Plus. Under en begränsad tid får du 7 dagars gratis provperiod, grundläggande för $ 79 per månad och premium för $ 109 per månad. Ta hit det.

Leave a Comment