Denna tidsålder av överflöd måste upphöra för att rädda planeten | brev

Tack för att du delar med dig av Emmanuel Macrons varning om “slutet på överflöd” (Rapport, 24 augusti). Det är spännande att se en strimma av realism smyga sig in i en politikers tal. Mänskligheten har nu överskridit jordens biologiska bärkraft i mer än 50 år, och det är troligt att både politiker och väljare fortfarande tror att att jaga BNP kan lösa den ekologiska kollaps som orsakas av detta mått på “välbefinnande”.

Vi ökar vår ekologiska skuld varje år och lämnar mindre och mindre utrymme för våra barn att överleva. Vad vi verkligen behöver är en global strävan att förena oss i all vår mångfald, att fredligt och rättvist sträva efter att krympa tillbaka inom vår planets biologiska kapacitet.

För att vara hållbara måste vi återvända inom våra planetära gränser, och det enda sättet att uppnå detta fredligt är genom att förvärva den känslomässiga och andliga mognaden för att frivilligt omfamna jämlik tillväxt. Min färdplan För att stimulera sådan mognad överlämnades nyligen till FN En rådgivande kommitté på hög nivå för effektiv multilateralism; Nålen är FN:s konvention om ekologisk rättvisa. Läs mer på min hemsida poemsforparliament.uk
Barbara Williams
Long Hanborough, Oxfordshire

Har du en åsikt om något du läst i Guardian idag? snälla du E-post Skicka ditt brev till oss så kommer det att övervägas för publicering.