Den amerikanska centralbanken hamnar inte i fällan av tillväxtmarknader

De senaste månaderna har Federal Reserve tagit mycket hetta från kapitalförvaltare för att låta inflationen komma över styr och riskerar nu en lågkonjunktur med snabba räntehöjningar.

Kören av klagomål utvecklas kring dess uppfattning om marknaden. “Om Fed inte gör sitt jobb kommer marknaden att göra det”, skrev Bill Ackman, grundare av Pershing Square Capital Management. Den amerikanska Fed “Riskerna att glida längre in i en vinn-vinn-interaktion som är mer bekant för utvecklingsländer utan politisk trovärdighet,” sade Muhammad al-Arian, chefsekonom på Allianz SE, i en kolumn på Bloomberg.

Titaner i branschen har skäl att vara upprörda. Data som skickades in på onsdagen kommer sannolikt att peka på att konsumentinflationen marscherar till en ny topp på fyra decennier, vilket binder Feds händer till att höja ytterligare 75 punkters ränta i juli. På bara fyra månader har den 10-åriga statsobligationens spread till en tvåårig sedel, traditionellt en pålitlig barometer för recessionsrisker, vänt tre gånger.Internationella valutafonden har sänkt sina tillväxtprognoser för den amerikanska ekonomin i år och nästa år.

Samtidigt bryter en del beprövade metoder för portföljriskhantering, som att säkra exponeringen mot amerikanska aktier med långfristiga statsobligationer. Inte bara har både S&P 500 och Tasuries gett negativ avkastning i år, utan även korrelationen mellan de två typerna av tillgångar har blivit mycket positiva.

Visst, de amerikanska marknaderna har varit konstiga på sistone, men allt är relativt. Att döma av globala fondflöden är det svårt att hävda att investerare har tappat förtroendet för Fed.

Istället har tillväxtekonomierna drabbats av slaget. Investerare har dragit in mer än 50 miljarder dollar från obligationsfonder på tillväxtmarknader i år, det värsta på minst 17 år. Intäkterna från amerikanska obligationsfonder, i jämförelse, är fortfarande ganska tama; % Hittills.

Detta beror på att Fed har välsignats med en valuta som går i rätt riktning. En stark dollar, nödvändig för att dämpa den inhemska inflationen, förhindrar portföljfonder från att fly amerikanska tillgångar.

På tillväxtmarknader finns dock ingen sådan prestige. Centralbankerna där är fångade i ett enda fokus på inflation, reagerar mer aggressivt än väntat och lyckas fortfarande inte hålla jämna steg med dollarn. Deras valutasvaghet livnär sig i sin tur på lokala prisökningar på vardagsprodukter, från vete till naturgas.

Ungern, till exempel, överraskade med en massiv räntehöjning på 185 punkter till 7,75 % i slutet av juni, den största ränterörelsen sedan 2008. Men forintens uppgång mot dollarn och euron förångades snabbt. I år föll Ungerns valuta med 20 % mot dollarn, trots att räntorna höjdes med 5,35 procentenheter.

Det är sant att Fed nu också fokuserar på inflationen. Men det är åtminstone inte ett katt-och-råtta-spel med någon annan centralbank. Den kan försöka hitta en balans mellan inflation och ekonomisk tillväxt.

Amerikanska marknadsaktörer kan tänka på när Fed kan börja sänka räntorna igen – andra kvartalet 2023 om man får tro terminsmarknaderna. Denna tankeövning är inte ens på bordet för de flesta utvecklingsländer för tillfället.

Den här historien publicerades från en uppdatering av en byrå utan några ändringar i texten. Endast titeln ändrades.

Se alla affärsnyheter, marknadsnyheter, nyhetshändelser och senaste uppdateringar på Live Mint. Ladda ner Mint News-appen för att få dagliga marknadsuppdateringar.

Ännu mindre

Registrera dig för Mintblad

* Ange en giltig e-postadress

* Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Leave a Comment