De irländska livsmedelspriserna är de näst dyraste i euroområdet

Irland hade de näst dyraste matpriserna i euroområdet 2021, enligt nya uppgifter från Central Bureau of Statistics.

Uppgifterna visar att livsmedelspriserna i genomsnitt är 17 % högre än EU-genomsnittet.

Livsmedelspriserna i alla kategorier, utom fisk, var högre än EU-genomsnittet.

Mjölk, ost och ägg var 25 % högre än genomsnittet, medan oljor och fetter var 22 % högre och bröd och spannmål var 20 % högre.

Dagens data visar också att Irland och Malta tillsammans är de näst dyraste länderna i EU för alkoholfria drycker.

Priserna på alkoholhaltiga drycker var lite mer än dubbelt så mycket som EU-genomsnittet, vilket gör Irland till det andra landet som besöker alkohol.

Tobaken var 145 % högre i Irland än EU-genomsnittet och det dyraste av de undersökta länderna.

CSO:s publicering baseras på statistik som släpptes av Eurostat tidigare denna månad.

De inkluderar prisjämförelser med EU-kandidatländer, samt Schweiz, Norge och Island.

När dessa länder räknas med är den dyraste platsen för alkoholfri mat och dryck Schweiz med priser över 66 % över EU-genomsnittet.

Irland var det sjätte besöket med priser över 19 % över EU-genomsnittet.

När det kommer till alkoholhaltiga drycker är Island det dyraste landet med priser över 186 % över EU-genomsnittet.

Irland är det fjärde landet att besöka med dubbelt så höga EU-genomsnittspriser. Norra Makedonien är den billigaste platsen med priser 19 % under EU-genomsnittet.Frukt, grönsaker och potatis var högst i Norge med 56 % över EU-genomsnittet. Priserna var de billigaste i Turkiet med 48 % under genomsnittet.

Irland och Malta var tillsammans de 8:e dyraste länderna i undersökningen och det fjärde besökte euroområdet, med priserna på dessa produkter 14 % över EU-genomsnittet.

Leave a Comment