Konsumenternas förtroende i USA

  • Den förra var 106,4
  • Nuvarande status 147,1 jämfört med 147,4 tidigare
  • Förväntningar 66,4 jämfört med 737 tidigare
  • Jobb som är svåra att få 11,6 jämfört med 12,4 tidigare
  • 1 år inflation

Hela nedgången är på “förväntningssidan”, som kan vara en självuppfyllande profetia. Det kan också vara ett tecken på att saker och ting på marken inte är så dåliga som hela greppet kan vittna om.

“Konsumenternas förtroende sjönk för andra månaden i rad i juni”, sa han Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators på The Conference Board. “Medan det nuvarande situationsindexet har förblivit relativt oförändrat, har förväntningsindexet fortsatt på sin senaste nedåtgående bana – fallande till sin lägsta nivå på nästan ett decennium. Konsumenternas dystra utsikter härrörde från växande rädsla för inflation, särskilt stigande gas- och livsmedelspriser. “, Indikerar svagare tillväxt under andra halvåret 2022, samt en ökning av risken för en lågkonjunktur i slutet av året.”

Förväntningar jämfört med nuvarande situation