Cboe Global Markets rapporterar handelsvolym för november 2022

Chicago, 5 december 2022 /PRNewswire/ — Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE), en ledande leverantör av global marknadsinfrastruktur och säljbara produkter, rapporterade idag månadsstatistik för handelsvolymer för november över sina globala branscher.

datablad”Cboe Global Markets Netto Income Capture-rapport“Innehåller en översikt över viss handelsstatistik för november och marknadsandelar per affärssegment, volym i utvalda indexprodukter och RPC/netto-tak, rapporterad en månad för sent, över branscher.

Genomsnittlig daglig handelsvolym (ADV) per månad

Från början av året fram till idag


november
2022

november
2021

%

förändra

oktober

2022

%
förändra

november

2022

november

2021

%
förändra

flera alternativ (kontrakt, k)

11 657

11,436

1,9 %

11 286

3,3 %

10 799

10,102

6,9 %

indexalternativ (kontrakt, k)

3,266

2,167

50,7 %

3 590

-9,0 %

2,813

1 941

44,9 %

terminskontrakt (kontrakt, k)

183

237

-22,9 %

206

-11,0 %

221

229

-3,8 %

Aktier i USA – på börsen (justerade aktier, aktier)

1 508

1,472

2,5 %

1 545

-2,4 %

1 639

1 638

0,0 %

USA-aktier – OTC (justerade aktier, aktier)

89

98

-9,7 %

84

5,7 %

92

83

10,6 %

kanadensiska aktier1 (matchande aktier, k)

136,248

45 042

202,5 ​​%

128,411

6,1 %

86,482

50,742

70,4 %

Europeiska aktier (EUR, miljoner)

10 689

10 054

6,3 %

10 730

-0,4 %

11 034

7,707

43,2 %

Cboe Clear Europe godkände affärer2 (k)

121,563

129 969

-6,5 %

123 905

-1,9 %

1,397,806

1,138,398

22,8 %

Cboe Clear Europe Net Settlements2 (k)

859

923

-7,0 %

811

6,0 %

9 520

9 032

5,4 %

australiska aktier3 (AUD, mn)

741

807

-8,1 %

746

-0,6 %

794

Nej


japanska aktier3 (JPY, miljarder)

111

111

-0,5 %

178

-37,7 %

151

Nej


Global FX ($, miljoner)

42,844

35,974

19,1 %

43,671

-1,9 %

41,371

34,244

20,8 %

1Kanadensisk aktiedata inkluderar MATCHNow och NEO från juni 2022 och framåt. innan juni 2022 Detta är endast en MATCHNow-regel. “Netto capture per 10 000 shares touched” syftar på transaktionsavgifter dividerat med multipeln av tusen ADV av aktier för NEO och MATCHNow och antalet handelsdagar per period.
2 Cboe Clear Europe-siffror är summor (inte ADV) för månader och år hittills.
3 Australian Stocks och Japanese Stocks data återspeglar Cboes förvärv av Cboe Asia Pacific (tidigare Chi-X Asia Pacific) med effekt den 1 juli 2021.

november 2022 Den huvudsakliga handelsvolymen

USA-alternativ

  • För fjärde månaden i rad nådde den totala amerikanska optionsvolymen hittills med 313,4 miljoner kontrakt som handlades över alla fyra Cboe-optionsbörserna i USA.
  • Total volym för Mini-S&P 500 Index (XSP) optioner passerade 1,3 miljoner kontrakt i november, med en genomsnittlig daglig volym (ADV) på 66 000 kontrakt, den högsta månaden sedan dess februari 2020.

kanadensiska aktier

  • Cboe BIDS Canada satte ett nytt månatligt volymrekord på 28,2 miljoner aktier, vilket motsvarar en ADV på 1,3 miljoner aktier, vilket överträffar det tidigare rekordet på 23,2 miljoner aktier på juni 2022.

Global FX

  • Spot Full Amount ADV nådde en ny månatlig rekord någonsin 15 miljarder dollar.

Europeiska aktier och derivat

  • Cboe Europe Equities hade en total marknadsandel på 24,7 % i november, vilket gör det av Europa Den största börsen för femte månaden i rad.
  • Cboe BIDS Europe, Cboes europeiska blockhandelsplattform, hade en andel på 34 % av LIS-marknaden (stor skala), vilket gör den till den största plattformen i sitt slag för åttonde månaden i rad (källa: big xyt).
  • Cboe Europe Derivatives handlade 2 688 kontrakt, ett månatligt rekord och slog det tidigare rekordet på 2 464 kontrakt i mars 2022.
  • Cboe Clear Europe, Cboes pan-europeiska clearinghus, gjorde rekord med 7,0 miljoner transaktioner på Euronext-börserna i Amsterdam, Bryssel, Paris och Lissabon enligt den föredragna clearingmodellen, och slog det tidigare rekordet på 6,5 miljoner avslut som clearades i september 2022.

Information om Cboe Global Markets, Inc.

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE), en ledande leverantör av marknadsinfrastruktur och säljbara produkter, tillhandahåller avancerade handels-, clearing- och investeringslösningar till marknadsaktörer över hela världen. Företaget har åtagit sig att driva en pålitlig och inkluderande global marknad, och tillhandahåller ledande produkter, teknologi och datalösningar som gör det möjligt för deltagarna att definiera en hållbar finansiell framtid. Cboe tillhandahåller lösningar och produkter för handel med flera tillgångsklasser, inklusive aktier, derivat, valutor och digitala tillgångar, över Nordamerika, Europa och Asien och Stillahavsområdet. För mer information besök www.cboe.com.

Mediakontakter


Analytikerkontakt

Angela Tu

Tims grotta


Kenneth Hill, CFA


+1-646-856-8734

+44 (0) 7593-506-719


+1-312-786-7559


[email protected]

[email protected]


[email protected]


CBOE-V

Cboe®, Cboe Global Markets®, Cboe Volatility Index®, VIX® och XSP® är registrerade varumärken och Cboe Futures ExchangeSM är ett servicemärke från Cboe Exchange, Inc. eller dess dotterbolag. Standard & Poor’s®, S&P®, SPX® och S&P 500® är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor’s Financial Services, LLC och har licensierats för användning av Cboe Exchange, Inc. Alla andra varumärken och servicemärken tillhör sina respektive ägare.

Varje produkt vars underliggande intresse är S&P sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av Standard & Poor’s eller Cboe, och Standard & Poor’s eller Cboe lämnar inte heller representationer eller rekommendationer angående lämpligheten av att investera i produkter som har S&P-index som sitt underliggande intresse. Alla andra varumärken och servicemärken tillhör sina respektive ägare.

Cboe Global Markets, Inc. och dess dotterbolag rekommenderar inte eller gör några utfästelser angående möjliga fördelar från värdepapper, terminer eller investeringar, eller tredje parts produkter eller tjänster. Cboe Global Markets, Inc. Ej ansluten till S&P. Investerare bör genomföra sin egen due diligence angående sina värdepapper, terminskontrakt och investeringspraxis. Detta pressmeddelande avser endast detta datum. Cboe Global Markets, Inc. frånsäger sig all skyldighet att uppdatera informationen här.

Detta tillkännagivande ska inte betraktas som en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja värdepapper eller terminskontrakt i någon jurisdiktion där erbjudandet eller uppmaningen skulle vara olaglig enligt lagarna i sådan jurisdiktion. Ingenting i detta meddelande utgör skatte-, juridisk eller investeringsrådgivning. Investerare bör rådfråga sin skatterådgivare eller juridiska rådgivare för råd och information om deras specifika situation.

Cboe Global Markets, Inc. och dess dotterbolag lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, någon garanti för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, noggrannhet, fullständighet eller aktualitet, för de resultat som erhållits av mottagarna av produkterna. och de tjänster som beskrivs häri, eller om förmågan hos indexen som nämns i detta pressmeddelande att spåra prestanda för deras respektive värdepapper, i allmänhet, eller prestanda för de index som nämns i detta pressmeddelande eller någon delmängd av deras värdepapper. Att inte på något sätt ansvara för felaktigheter, fel. Cboe Global Markets, Inc. och dess dotterbolag har inte beräknat, sammanställt eller fastställt komponenterna eller viktningen av värdepapperen som utgör tredjepartsindexen som nämns i detta pressmeddelande, och kommer inte att ansvara på något sätt för eventuella felaktigheter eller fel. av de index som nämns i detta pressmeddelande.

Optioner innebär risker och är inte lämpliga för alla marknadsaktörer. Innan man köper eller säljer ett alternativ bör man kontrollera Karakteristika och risker med standardalternativ (ODD), som måste tillhandahållas alla sådana personer. Kopior av ODD finns tillgängliga från din mäklare eller från The Options Clearing Corporation, 125 S. Franklin StreetSvit 1200, Chicago, IL 60606.

Futures trading är inte lämpligt för alla investerare och innebär risk för förlust. Denna risk för förlust kan vara betydande och kan överstiga summan av pengar som sätts in för en framtida position. Därför bör du noga överväga om terminshandel är rätt för dig i ljuset av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du bör bara riskera medel som du har råd att förlora utan att påverka din livsstil. För mer information om risker för terminshandel, se Riskupplysningar som beskrivs i bilaga A till CFTC-förordning 1.55(c) Och den Riskinformation för terminskontrakt för säkerhet.

logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_Logo.jpg

KÄLLA Cboe Global Markets, Inc.