Bitcoin kan vara ett avskaffande av ojämlikhet

Detta är en ledare av Andrew Harrington, en bidragsgivare till Bitcoin Magazine.

Sedan Nixon-chocken 1971, Ojämlikhet i rikedom Har skjutit i höjden till nivåer som inte setts på mer än ett sekel. Dollarn kunde inte längre lösas in mot guld utan stöddes endast av tro. Utan några restriktioner för backad valuta, gavs makthavarna möjlighet att skapa så mycket Fiat-valuta som de ville, utan konsekvenser. Fiat-valutan, designad för att tappa förtroendet på grund av missbruk, har varit dömd från början.

Leave a Comment