Är det dags att doppa ett finger i börsens vatten? – The Irish Times

S&P 500 är på väg mot sitt första halvår till sitt sämsta år sedan 1970. Efter en så brutal försäljning, finns det några antydningar om att botten är nära?

Försäljningen var “ganska dramatisk”, säger Barry Rietholz, CFO. S&P 500 sjönk nästan 17 % under 200-dagars glidande medelvärde. Endast 11,3% av aktierna har nyligen handlats över sina 200-DMA, en “djup översåld” nivå.

Volatiliteten, mätt med Vix-index, är dock “ökad” men inte på inlämningsnivåer. S&P 500:s Put/Call-förhållande är högre än genomsnittet, men inte historiskt extremt. De olyckliga konsumenternas sentiment ligger under nivåerna under lågkonjunkturen 1990 och 2001, men över nivåerna 2008 och 2011. På marknaderna är detta en djup översålning, men totalt sett misstänker Rithholz att “vi inte gjorde tillräckligt mycket arbete på nedsidan för att få en riktig botten.”

Warren Pies från 3 Fourteen Research, som med rätta var en björn 2022, är lite mer positiv. Han följde 10 indikatorer på bottenmarknadens tecken. Ungefär en tredjedel av indikatorerna har nu aktiverats.

Inte längre en “komplett björn”, säger Pies att detta är första gången på ett tag som en potentiell uppsida matchar en potentiell nackdel. Hans argument: Vi är inte på de nivåer som vanligtvis observeras längst ner på björnmarknaden, men det är dags att börja “doppa ett finger i vattnet.”

Leave a Comment